Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producción agroalimentaria ecológica  > Projecte de Dinamització ...
 

Projecte de Dinamització Territorial

Des dels seus inicis, el sector de la producció agrària ecològica no ha deixat de créixer a casa nostra i a la resta del món. Malgrat tot, continua sent un sector amb poques estructures de suport, associatives i/o tècniques.

Aquests punts febles van fer que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural identifiqués, en el 1er Congrés Català de la Producció Agroalimentària Ecològica, realitzat a Mollerussa el 2005, i en el Llibre Blanc de la Producció Agroalimentària Ecològica de 2006, la necessitat d’organitzar un sistema de dinamització, suport i estructuració del sector.

Va ser mitjançant el Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008 – 2012 que es va crear la figura del tècnic-dinamitzador territorial en producció agroalimentària ecològica; actuació que va ser una de les més destacades i ben valorades d’aquest Pla d’Acció. I aquest projecte de dinamització territorial es va consolidar amb el Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012 – 2014, com un dels seu objectius.


Tècnics-Dinamitzadors territorials en producció agroalimentària ecològica a Catalunya

Nom del dinamitzador/a Correu electrònic Telèfon Àmbit territorial
Comarques de Barcelona
Carme Bolló cbollo@gencat.cat 934092090 Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental
Mercè Gil v merce.gil@gencat.cat 937540390 Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental
Comarques de Catalunya central
Arnau Ferrer arnau.ferrer@gencat.cat 938724224 Anoia, Bages Berguedà, Osona i Solsonès
Elsa Buenaventura v ebuenaventura@gencat.cat 938828790 Anoia, Bages Berguedà, Osona i Solsonès
Elisabet Brualla Pau ebrualla@gencat.cat 973480489 Anoia, Bages Berguedà, Osona i Solsonès
Elisenda Serra Macià v elisenda.serramacia@gencat.cat  938214470 Anoia, Bages Berguedà, Osona i Solsonès
Comarques de Girona
Laura Ibiza v libiza@gencat.cat 972640258 Pla de l'Estany, Garrotxa, Gironès, Selva, Alt Empordà, Baix Empordà i Ripollès
Lluís Vila lluisvila@gencat.cat 972454310 Alt Empordà, Baix Empordà i Ripollès
Manel Carbó manel.carbo@gencat.cat 972417650 Gironès i Selva
Maria Carme Juanola v carme.juanola@gencat.cat 872975261 Pla de l'Estany, Garrotxa, Gironès, Selva, Alt Empordà, Baix Empordà i Ripollès
Pedro Cano pcanog@gencat.cat 972570757 Pla de l'Estany i Garrotxa
Comarques de LLeida
Antoni Pijuan apijuan@gencat.cat 973246650 Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell
Iolanda Ferran iferran@gencat.cat 973691022 Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d'Aran
Núria Fontanet nfontanet@gencat.cat 972884550 Alt Urgell i Cerdanya
Comarques de Tarragona
Albert Domingo albert.domingo@gencat.cat 977250845 Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès
Blanca Cardús v bcardus@gencat.cat 977830259 Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès
José Antonio Gil jgilsantos@gencat.cat 977250845 Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès
Comarques de Terres de l'Ebre
Francesca Solà v francesca.sola@gencat.cat 977441140 Baix Ebre, Montsià
Jesús Gómez jesus.gomez@gencat.cat 977442116 Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta
Neus Gardell v ngardell@gencat.cat 977420146 Ribera d'Ebre i Terra Alta

 

Objectiu i línies de treball

Portada fitxa: Objectiu i línies de treball del Projecte de Dinamització Territorial

En aquesta publicació es presenta la tasca que desenvolupen els dinamitzadors i dinamitzadores territorials.

Es defineix com a objectiu principal del projecte, desenvolupar, estructurar i consolidar la producció agroalimentària ecològica a tot el territori català.

Així mateix, es descriuen una a una les línies de treball, entre les quals hi ha: Informar als empresaris agraris, donar suport als operadors ecològics, estructurar i professionalitzar el sector ecològic, potenciar l’experimentació participativa i la transferència, recollir informació tècnica i econòmica, recopilar material gràfic de finques ecològiques, participar en altres activitats del programa de foment, especialització dels dinamitzadors, setmana Bio, promoure la PAE als espais naturals protegits, promoure el cultiu d’herbacis extensius ecològics, i la participació dels dinamitzadors en el pla de la biodiversitat cultivada.

Descàrrega d’aquesta publicació, en format pdf:

Llistat d’actuacions

Portada fitxa: Llistat d'actuacions del Projecte de Dinamització Territorial

Aquestes fitxes divulgatives les edita el DAAM anualment des del 2012 amb l’objectiu de presentar un resum de les tasques que han estat realitzant els dinamitzadors i dinamitzadores territorials del DAAM. Es llisten, per demarcacions territorials: les jornades tècniques que s’han portat a terme cada any i les finques col·laboradores sobre les quals s’ha fet algun tipus de seguiment o assaig, el servei d’atenció als productors i suport al sector ecològic i les accions realitzades per promoure la producció agrària ecològica en els espais naturals protegits, el cultiu dels herbacis extensius ecològics, la setmana Bio catalana i altres projectes.

Descàrrega d’aquestes publicacions, en format .pdf:


Fecha de actualización: 01.06.2016