Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Procediment 45 - Llavor no ecològica


Antecedents

D’acord amb l’article 45 del Reglament (CE) 889/2008, l’autoritat competent podrà autoritzar la utilització, per part d’operadors concrets, de llavors o material de reproducció vegetativa no ecològica si no es disposa dels mateixos procedents de la producció ecològica durant un període vegetatiu i per unes condicions determinades. A Catalunya, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha delegat la facultat de concedir l’autorització esmentada al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

El sol·licitant haurà de definir les espècies per a les quals sol·licita llavor o patata de sembra no ecològica, especificant el nom científic, la denominació de la varietat, les quantitats de llavor o patata de sembra, la justificació i els períodes d’utilització, comprometent-se a guardar els documents acreditatius de la compra d’aquest material.

Després de la seva aprovació per part del CCPAE, els operadors individuals guardaran documents justificatius de la utilització de la llavor no ecològica (factura/alabarà de compra i etiqueta del sac de les llavors no ecològiques) que hauran d’estar a disposició del CCPAE quan aquest ho requereixi. Els Estats membres informaran a la Comissió de les autoritzacions d’us de llavor no ecològica que hagin concedit abans del 31 de març de cada any.

Procediment d'actuació

La persona que vol sol·licitar l'ús de llavor no ecològica, una vegada ha comprovat que no pot disposar de les mateixes en producció ecològica pot demanar l'autorització d'ús de llavor no ecològica, utilitzant el model de sol·licitud que pot descarregar-se a la pàgina web del CCPAE i que haurà de presentar, degudament emplenada, al CCPAE o al registre de l'Oficina comarcal del DARP de la comarca on està ubicada l'explotació.

Podeu consultar la Guia pràctica per sol·licitar l’ús de llavor no ecològica [pdf] a la web del CCPAE on s’indica les condicions per a les quals es pot sol·licitar l’ús de llavor no ecològica així com el procediment i la documentació necessària.


Data d'actualització: 26.11.2013