Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Procediment 42 - Introducció d'animals no ecològics en explotacions avícoles ecològiques


Antecedents

Quan siguin necessaris per garantir el subministrament d’animals, en el cas de que no existeixin al mercat en la seva variant ecològica, i d’acord amb l’article 42 del Reglament (CE) 889/2008, l'autoritat competent podrà autoritzar la introducció d’animals no ecològics en explotacions avícoles ecològiques de forma excepcional, segons un dels dos supòsits següents contemplats per la normativa:

  1. Quan es constitueixi inicialment un ramat, es renovi o es reconstitueixi, i no hi hagi un número suficient d’aus de corral criades de manera ecològica, es podran introduir aus de corral criades de manera no ecològica en una unitat de producció d’aus de corral ecològiques, a condició que les polletes destinades a la producció d’ous i aus de corral per a la producció de carn tinguin menys de 3 dies.
  2. Fins el 31 de desembre de 2018, es podran introduir en una unitat ramadera ecològica polletes criades de manera no ecològica destinades a la producció d’ous que tinguin un màxim de 18 setmanes quan no es disposi de polletes criades de manera ecològica i sempre que s'hagin complert les disposicions relatives a l’alimentació i a la sanitat animal del Reglament (CE) 889/2008 (articles 19 a 24).

Procediment d'actuació

L'operador/a inscrit/a al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) que, degut a la no disponibilitat d’animals ecològics, necessita introduir animals no ecològics a la seva explotació avícola ecològica, ha de demanar autorització per fer-ho, utilitzant el model de sol·licitud que pot descarregar-se a continuació i que haurà de presentar, degudament complimentada, al registre de l'Oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la comarca on està ubicada la seva granja.

A la sol·licitud s’han de fer constar les dades del sol·licitant i, si és diferent, les del seu representant davant el CCPAE, i s'ha de comunicar el nombre i l'edat de les aus no ecològiques que es volen introduir, les dades relatives a la granja d'origen i quin és el supòsit d’introducció al que s'acull (1 o 2, segons l’apartat anterior d’Antecedents).

A més d’aquesta informació, també s’ha de presentar la fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant (o del seu representant davant del CCPAE), excepte si aquest ja s’ha presentat prèviament al DARP o al CCPAE.

En el cas que la sol·licitud d'entrada d'animals sigui per demanar la introducció de polletes de fins a 18 setmanes d'edat (supòsit número 2), la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del DARP comprovarà que aquests animals s'hagin criat a la granja d'origen complint les disposicions relatives a l'alimentació i la profilaxi i tractaments veterinaris establertes pel Reglament (CE) 889/2008.

Si la granja on es realitza la recria de les polletes no ecològiques està ubicada a Catalunya, el seu titular haurà d'haver comunicat prèviament al DARP que realitza aquest tipus d'activitat, utilitzant la Comunicació d'inici de producció d'animals no ecològics destinats a reposició avícola en granges ecològiques de posta.

A més, cada vegada que una d'aquestes empreses entri un nou lot de polletes per a la seva recria, haurà de comunicar-ho al DARP utilitzant el model de Comunicació d'entrada d'animals no ecològics per utilitzar-los com reposició d'explotacions ecològiques d'avicultura de posta, que també pot descarregar-se a continuació.

El control d'aquestes granges de recria de polletes la realitzarà la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, que verificarà tota la informació del seu Quadern d'explotació avícola no ecològica, segons el model de quadern que pot descarregar-se a continuació (si l'empresa de recria ja disposa d'un quadern d'explotació propi, aquest ha d'incloure tota la informació que figura en l'esmentat model).

Empreses a Catalunya que produeixen polletes no ecològiques destinades a reposició avícola de granges ecològiques

1

Recries Gironines S.L. 

Codis REGA: ES170280015229 / ES170310010691 / ES170300001458 / ES170200014800 / ES172330029665

Adreça: C/ Martí Bruguera, 31 – 17462 Bordils (Girona)

Persona de contacte: Helena Forn Barneda

Telèfons: 972490250 – 667457616

eMailregiscapdeferro@gmail.com

2

Explotacions Rafols S.L

Codis REGA: ES082270025388

Adreça: Pol. Ind. La Masia, C/ Mitger Nau 1 – 08798 Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona)

Persona de contacte: Marcel Rafols Raventos

Telèfons: 938970780 – 616913855

eMail: info@explotacionsrafols.cat

 

Si la granja on es realitza la recria de les polletes no ecològiques complint les disposicions relatives a l'alimentació i la profilaxi i tractaments veterinaris establertes pel Reglament (CE) 889/2008 està ubicada fora de Catalunya, el productor català que vulgui entrar aquestes polletes haurà d'haver comprovat que aquesta granja figura en el llistat d'empreses espanyoles que cada comunitat autònoma ha comunicat al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), que es pot trobar en aquest enllaç. Només s'autoritzaran entrades de polletes que provinguin d'alguna de les granges que figuren en aquest llistat.

RECORDEU: Un cop les polletes no ecològiques entren en una granja ecològica de producció d'ous, aquests animals hauran de passar per un període de conversió de 6 setmanes abans que els seus ous es puguin comercialitzar com a ecològics.


Data d'actualització: 08.06.2018