Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Procediment Annex VIII - Ús d’additius restringits per a la transformació d’aliments ecològics


Antecedents

D’acord amb la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 19 del Reglament (CE) 834/2007, en la composició dels aliments ecològics transformats únicament es podran utilitzar additius, coadjuvants tecnològics, agents aromatitzants, aigua, sal, preparats de microorganismes i enzims, minerals, oligoelements, vitamines, aminoàcids i altres micronutrients per a usos nutricionals específics, si han estat autoritzats per al seu ús en la producció ecològica.

Aquestes substàncies utilitzables en la transformació dels aliments ecològics, a excepció dels que es poden utilitzar en l'elaboració  del vi, s’esmenten en l’apartat 1 de l’article 27 i en l’annex VIII del Reglament (CE) 889/2008.

Concretament, en la secció A d’aquest annex VIII s’inclouen els additius alimentaris, inclosos els excipients, permesos en la transformació dels aliments ecològics. Alguns d’aquests additius només es podran utilitzar si es demostra, a satisfacció de l’autoritat competent, que no existeix cap alternativa tecnològica que ofereixi les mateixes garanties i/o permeti mantenir les característiques específiques del producte alimentari: és el cas del nitrit de sodi i del nitrat de potassi, E 250 i E252, respectivament.

Aquest apartat aclareix què s'ha de fer per poder utilitzar aquests additius restringits en la transformació dels aliments ecològics.

Procediment d'actuació

La persona interessada en utilitzar algun dels additius restringits inclosos a l’annex VIII del Reglament (CE) 889/2008, es limitarà a incloure'ls en la sol·licitud de comercialització de producte elaborat que ha de presentar al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). El propi Consell, a l'hora de tramitar aquesta sol·licitud, posarà directament en coneixement del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) aquesta petició d'ús. El DARP, en funció dels arguments que el sol·licitant hagi inclós en la sol·licitud per justificar la necessitat d'aquest ús i la manca d'alternatives tecnològiques, valorarà la necessitat d'aprovar-lo o no, el que comunicarà al Consell, als efectes oportuns.


Data d'actualització: 17.06.2015