Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Tràmits dels operadors
 

Tràmits dels operadors


Introducció

El Reglament (CEE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, estableix el marc comunitari general sobre producció ecològica vegetal, ramadera i d'aqüicultura i inclou normes sobre conversió i normes sobre producció d'aliments processats, inclòs el vi, així com de pinsos i llevat ecològic.

A fi de garantir que els productes ecològics es produeixen seguint els requisits establerts en la normativa vigent, les activitats realitzades pels operadors en totes les fases de producció, preparació i distribució de productes ecològics estan sotmeses a un sistema de control.

En aplicació d'aquesta normativa, la Generalitat de Catalunya, en tant que autoritat competent en la matèria, va crear el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), com autoritat pública de control dels operadors catalans de producció agroalimentària ecològica.

La normativa defineix quina ha de ser l'actuació i les funcions que han d'assumir, tant l'autoritat competent com l'autoritat de control. La majoria de tràmits i de tasques relacionades amb el control i la certificació dels operadors les realitza directament el CCPAE, tot i que hi ha diverses situacions que han de ser autoritzades de forma excepcional per part de l'autoritat competent en matèria de producció agroalimentària ecològica.

L'autorització d'aquestes situacions, doncs, és competència del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). En aquest sentit, i per la pròpia naturalesa d'algunes d'aquestes situacions, es fa indispensable comptar amb la supervisió inicial de l'estructura comarcal del DARP, ja que aquesta és coneixedora de les situacions i les realitats productives de cada comarca en un moment concret.

En aquesta secció podeu consultar els procediments que estan directament a càrrec del DARP, així com la forma de gestionar-los.

Procediments


Data d'actualització: 27.01.2017