Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Qualitat


Demostració, amb l'ús de les tècniques òmiques, dels beneficis nutricionals de seguir una dieta amb aliments de producció ecològica

FitxaRecercaPAE_9

L’agricultura ecològica pot contribuir en el manteniment d’un estat de salut òptim, en part pel seu major contingut de compostos bioactius, com els polifenols, respecte a la convencional. En aquesta fitxa es resumeixen els resultats d'un estudi pilot que té l'objectiu d’avaluar l'efecte diferencial del seguiment d'un patró de dieta ecològica enfront d'una dieta sana no ecològica.

Es va realitzar un assaig clínic creuat i aleatoritzat amb 19 voluntaris sans que van seguir, durant 4 setmanes, un patró de dieta saludable (tipus Dieta Meditarrània) amb aliments procedents d'agricultura ecològica o convencional. Al final de cada període d'intervenció es analitzar mitjançant diverses tècniques mostres d'orina, plasma, femtes i saliva.

Rosa María Lamuela Raventós de Universitat de Barcelona va encapçalar aquest estudi que va ser finançat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

Coneix els resultats de l'estudi descarregant aquesta fitxa:

 

Implicacions per la salut humana dels aliments i l'agricultura ecològiques: una revisió exhaustiva

Human_health_implications_organic_food

Aquest article de revisió publicat a la revista Environmental Health resumeix les evidències científiques existents sobre l'impacte del consum d'aliments ecològics en la salut humana. Compara la producció d'aliments ecològics vs. convencionals respecte diferents paràmetres importants per a la salut humana. La conclusió de l'estudi és que "la producció d'aliments ecològics té diversos beneficis documentats i potencials per a la salut humana". Un exemple és que "el consum d’aliments ecològics pot reduir el risc de malalties al·lèrgiques; i de sobrepès i obesitat”, tot i que reconeixen que s’haurien de portar a terme més estudis epidemiològics en humans per quantificar aquests resultats. També es detalla que les fruites i verdures ecològiques tenen “continguts moderadament més alts de compostos fenòlics” i que en cereals ecològics és “probable que hi hagi un menor contingut de cadmi". 

Pots trobar més informació d'aquest article científic en la següent notícia (en català): Evidències científiques del benefici dels aliments ecològics

Descàrrega d'aquest article en anglès, en format pdf:

 

Alimentació ecològica i salut: una revisió sistemàtica

2017_organic-food-and-health-a-systematic-review

Aquest article de revisió tracta de l’efecte dels aliments ecològics sobre la salut. Els autors de l’article van seleccionar els estudis científics publicats relacionats amb aliments ecològics i salut, i van descartar aquells que no eren complets, no eren gratuïts o no estaven publicats en anglès. Finalment, per a aquest article de revisió, es van incloure un total de 38 estudis. D’aquests, 9 estaven centrats en humans, 3 dels quals van mostrar que els aliments ecològics tenen una menor presència de plaguicides i 6 van mostrar un menor risc de preeclàmpsia, hipospàdies, malalties cardiovasculars, etc. 14 estaven centrats en la qualitat nutricional i van mostrar un augment de la luteïna, PUFA i n-3 PUFA, antioxidants, analgèsics i antiinflamatoris, etc. Per altre banda, un total de 9 estudis centrats en aspectes microbiològics van mostrar que els aliments ecològics tenen una major prevalença de contaminació microbiana, un augment en la susceptibilitat d'antibiòtics, etc.  

Aquest article conclou que amb els estudis disponibles actualment no està del tot clar l'efecte dels aliments ecològics sobre salut. Calen més estudis de seguiment sobre humans, amb una dimensió de mostra gran, per tal de poder determinar l’efecte sobre la salut que tenen els aliments ecològics.

Descàrrega d'aquest article en anglès, en format pdf:

 

El control de residus de plaguicides en producció ecològica

Pesticide_Residue_Control

En aquest informe es mostren els resultats d'un projecte de la Direcció General de Sanitat i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea, on es van avaluar els controls oficials de residus de plaguicides en la producció ecològica. El projecte consistia en un qüestionari enviat a tots els Estats membres i cinc auditories realitzades durant els anys 2015 i 2016.

L'informe conclou que hi ha un exhaustiu mostreig basat en el risc al llarg de tota la cadena alimentària, amb un nombre de mostres que supera considerablement el que estableix la legislació de la UE. Aquest fet proporciona una base sòlida per controlar els residus de plaguicides en la producció ecològica i per identificar i investigar els problemes detectats.

Tanmateix, l'informe destaca que sovint les instruccions oficials sobre l'aplicació d’aquests controls no són suficientment clares. Una altra debilitat que destaca l'informe és la manca de criteris sobre l'abast i la sensibilitat que han de tenir les analítiques de laboratori. 

Descàrrega d'aquest informe en anglès, en format pdf:

 

Les implicacions dels aliments i la producció ecològica sobre la salut humana

Portada_Human_Health

Aquest informe del Parlament Europeu revisa l'evidència científica existent sobre l'impacte dels aliments ecològics en la salut humana i la contribució potencial de les pràctiques de maneig ecològic per al desenvolupament dels sistemes alimentaris saludables.

Molt pocs estudis han abordat directament l'efecte dels aliments ecològics en la salut humana. Indiquen que aquests poden reduir el risc de malaltia al·lèrgica i obesitat. Els consumidors d'aliments ecològics, en general, tendeixen a tenir hàbits alimentaris més sans. En l'agricultura ecològica, l'ús de pesticides està restringit. Els estudis epidemiològics assenyalen els efectes negatius de certs insecticides sobre el desenvolupament cognitiu dels nens en els nivells actuals d'exposició. Tals riscos es poden minimitzar amb els aliments ecològics, especialment durant l'embaràs i en la lactància. Hi ha poques diferències de composició conegudes entre cultius ecològics i convencionals. Potser el més important és que hi ha indicis que els cultius ecològics tenen un menor contingut de cadmi que els convencionals, un tema que és de gran importància per a la salut humana.

L'ús freqüent d'antibiòtics en la producció animal convencional és un factor clau de la resistència als antibiòtics. La prevenció de les malalties dels animals i l'ús més restrictiu d'antibiòtics, tal com es practica en la producció ecològica, pot minimitzar aquest risc, amb beneficis potencialment importants per a la salut pública.

Descàrrega d'aquest estudi en anglès, en format pdf:

 

Dossier de Sostenibilitat i Qualitat dels Aliments Ecològics

portada_sostenibilitat_qualitat

Aquest dossier examina diversos aspectes relacionats amb la sostenibilitat i qualitat dels aliments ecològics, a través de la revisió de multitud d’estudis científics. D’aquesta manera, s’exposen característiques diferencials en la qualitat nutricional dels d’aliments ecològics i convencionals, s’avaluen els beneficis que aporten els aliments ecològics al medi ambient i a la societat i s’expliquen les diferències de les certificacions ecològiques que existeixen a Europa. Aquest dossier, que és una actualització de les dades presentades en la publicació Dossier de Qualitat i Seguretat de Productes Ecològics (2008), va ser publicat l'any 2015 per l'Institut suís per a la recerca en agricultura ecològica, el FiBL (Forschungisntitut für biologischen Landbau), els quals ens han facilitat aquest interessant material per tal de de poder-lo traduir al català.

Descàrrega d'aquest dossier, en format pdf: 

 

Revisió sistemàtica i metaanàlisi: Nivell superior d’antioxidants, concentracions més baixes de cadmi i menor incidència de residus de plaguicides en cultius ecològics

British Journal Nutrition

La demanda d'aliments ecològics és impulsada, en part, per les percepcions dels consumidors que són més nutritius. No obstant això, l'opinió científica està dividida sobre si hi ha diferències nutricionals significatives entre els aliments ecològics i convencionals. En aquest estudi, publicat en la revista British Journal of Nutrition el setembre de 2014, es va realitzar una metaanàlisi sobre la base de 343 publicacions revisades que indiquen diferències estadísticament significatives en la composició dels cultius/aliments a base de cultius ecològics i no ecològics.

Les diferències més importants es van trobar en les concentracions de substàncies antioxidants, com ara els polifenols, que són substancialment més elevades en els cultius i aliments ecològics. Molts d'aquests compostos estan vinculats a un menor risc de patir malalties cròniques, com ara malalties cardiovasculars, neurodegeneratives i alguns tipus de càncer.

Addicionalment, la freqüència d'aparició de residus de plaguicides es va trobar que era quatre vegades més gran en els cultius convencionals, que també contenien concentracions significativament més altes de cadmi, que és un metall tòxic. També es van detectar diferències significatives per a alguns compostos diferents (per exemple, minerals i vitamines).

Hi ha evidència que concentracions d'antioxidants més elevades i menors concentracions de Cadmi estan vinculades a les pràctiques agronòmiques ecològiques (per exemple, la no utilització de fertilitzants minerals a base de nitrogeni fòsfor).

En conclusió, els cultius ecològics, de mitjana, tenen una major concentració d'antioxidants, menors concentracions de Cadmi i una menor incidència en la presència de residus de plaguicides que els corresponents cultius no ecològics.

Descàrrega d'aquest estudi en anglès, en format pdf: 

 

Perfil dels consumidors d’aliments ecològics d’una gran mostra de francesos adults

Profiles of Organic Food Consumers in a Large Sample of French Adults

Aquest estudi avalua l’actitud i la freqüència de consum de 18 productes ecològics de 54.311 consumidors adults francesos. Es va realitzar una anàlisi de clústers per identificar les conductes relacionades amb el consum de productes ecològics, en funció de les característiques sociodemogràfiques, de consum d'aliments i d’ingesta de nutrients. Es van identificar cinc grups: 3 grups, segons motius, de no consumidors de productes ecològics, un grup de consumidors ocasionals (OCOP, 51%) i un grup de consumidors regulars (RCOP, 14%). Els consumidors regulars tenien uns nivells educatius i d’activitat física més elevats que la resta de grups. També van exhibir patrons dietètics que van incloure més aliments vegetals i menys begudes dolces i begudes alcohòliques, carn processada o llet. Els seus perfils nutricionals d'ingesta (àcids grassos, la majoria dels minerals i vitamines, fibres) eren més saludables. En els models que es van aplicar a les dades, els resultats van mostrar una probabilitat significativament menor de sobrepès en els consumidors regulars de productes ecològics. Els consumidors ocasionals de productes ecològics van mostrar xifres intermèdies entre les assolides pels consumidors regulars i els no consumidors.

Descàrrega d'aquest estudi en anglès, en format pdf: 

 

Presència de patulina en productes ecològics i convencionals elaborats a base de pomes

FitxaRecercaPAE2

En aquesta fitxa es resumeixen els resultats obtinguts en un projecte de recerca realitzat per la investigadora Ester Piqué i el seu equip, de la Universitat de Barcelona, centrat en determinar la presència de patulina en productes ecològics i convencionals elaborats a base de pomes. La patulina és una micotoxina present principalment a les pomes podrides que, si es troba per sobre els nivells tolerables, pot representar una amenaça i un risc per a la salut. En aquest estudi es van analitzar 93 productes a base de poma comercialitzats a Catalunya per tal d'avaluar si els nivells de patulina representen un risc per als consumidors, particularment pel infants, i determinar si existeixen diferències entre els que provenen de la producció convencional i els que provenen de la producció ecològica.

Aquest estudi ha estat finançat pel DARP, a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

A continuació, podeu descarregar-vos aquesta fitxa en format pdf:

 

Anàlisi de les qualitats diferencials del sistema de produccó ramadera ecològica

FitxaRecercaPAE1

En aquesta fitxa es presenten els resultats d’un estudi realitzat per l’equip del doctor Daniel Villalba, de la Universitat de Lleida, on s’analitzen les qualitats diferencials del sistema de producció ramadera ecològica. Concretament s’estudien diferents components de la qualitat com són el nivell de parasitació dels animals, la qualitat de la canal i de la carn, així com el benestar animal, i es fa una comparativa entre els resultats obtinguts en les explotacions ramaderes ecològiques i les convencionals. Per obtenir els resultats es va fer un seguiment i mostreig de diferents granges, ecològiques i convencionals, de vedells, pollastres i porcs.

Aquest estudi ha estat finançat pel DARP, a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

A continuació, podeu descarregar-vos aquesta fitxa en format pdf:

 

Aliments ecològics, qualitat i salut

Portada_AlimentosEcologicos

L’alimentació és de gran importància sobre la salut. Per protegir el consumidor és fonamental donar a conèixer tots els factors que influeixen sobre la innocuïtat dels aliments, amb l’objectiu final de poder triar, entre la gran varietat d’aliments, aquells que més garanties de qualitat global ofereixin. Els riscos potencials més importants associats a la dieta humana són la contaminació microbiològica i el desequilibri nutricional, a més dels contaminants mediambientals, tòxics de diverses naturaleses, residus de plaguicides i additius alimentaris.

És gairebé impossible escollir una dieta lliure dels riscos potencials als quals estan exposats els aliments. Els fitosanitaris augmenten els rendiments de les collites, però contaminen fruites i verdures; els materials emprats en l’embalatge, en principi dissenyats per a protegir l'aliment, poden traspassar determinats tòxics als aliments; els additius utilitzats per conservar el menjar poden causar al·lèrgies i intoleràncies.

En aquesta publicació es presenta la classificació dels principals nutrients que componen els aliments, així com les necessitats i la seva influència en l’organisme. S’insisteix en la repercussió que les tècniques agronòmiques tenen sobre la composició nutricional dels aliments i en com les metodologies de producció en agricultura i ramaderia ecològiques originen aliments de major valor nutritiu, més equilibrats, més saludables, amb un major potencial de les seves propietats organolèptiques i amb la simultània absència de productes contaminants.

Els resultats mostrats per aquest treball són les conclusions d’anys de treball sobre la comparació nutricional d’aliments produïts sota sistemes de producció ecològica i convencional en condicions mediterrànies, controlant tots els paràmetres que d’alguna manera podrien interferir sobre els continguts nutricionals. A partir de la informació aportada per la Dra. Raigón es demostra que "una altra forma d’alimentació és avui necessària i possible".

A continuació, podeu descarregar-vos aquesta publicació en format pdf:

 

Qualitat de fruits i sòl en cultius ecològics i convencionals de maduixa

Maduixa

La revista Science Daily qualifica aquest nou estudi sobre maduixes convencionals i ecològiques als Estats Units com el més ampli de la seva classe. Segons els resultats d'aquest estudi, les maduixes produïdes en les granges ecològiques tenen més sabor, són més nutritives i deixen la terra en millor estat. A més, la varietat genètica en les superfícies conreades era major.

Els investigadors, la majoria procedents de la Washington State University, van analitzar 31 paràmetres del sòl: propietats del sòl, ADN, sabor, contingut de substàncies nutritives i qualitat. L'estudi es va realitzar en 13 granges convencionals i 13 ecològiques de Califòrnia, on es cultiva el 90% de les maduixes nord-americanes.

A continuació podeu descarregar, en format PDF, aquest article (en anglès):

 

Revisió de la qualitat nutricional i la seguretat dels aliments ecològics

Informe_Lairon

Basant-se en un informe previ de l’AFSSA (Agència francesa de seguretat sanitària dels aliments), publicat al 2003, i en els estudis publicats des de llavors, Denis Lairon, de la Facultat de Medicina de la Universitat Aix-Marseille (França), ha publicat aquest informe de revisió en el primer número de 2010 de la revista “Agronomy for sustainable development”, sobre l'estat de coneixement de la qualitat nutricional i la seguretat alimentària dels aliments ecològics.

A continuació podeu descarregar, en format PDF, aquest article:

 

Dossier de Qualitat i Seguretat de Productes Ecològics

portada dossier qualitat productes eco

Aquest dossier va ser publicat originalment l'any 2006 per l'Institut suís per a la recerca en agricultura ecològica, el FiBL (Forschungisntitut für biologischen Landbau), els quals en han facilitat aquest interessant matèrial per tal de de poder-lo traduir al català.

Aquesta publicació examina diversos aspectes relacionats amb la qualitat i seguretat alimentària dels productes ecològics i presenta un resum dels coneixements actuals en la matèria.

En cas que volgueu disposar d'una o més còpies d'aquesta publicació en format paper, ens ho podeu sol·licitar per correu electrònic a eco.daam@gencat.cat

A continuació podeu descarregar, en format PDF, aquest dossier:

 

Noves evidències confirmen la superioritat nutricional dels aliments vegetals ecològics

Portada New Evidences Confirms Nutritional Superiority of Organic Foods

Aquesta publicació, editada per "The Organic Center", dels EEUU, recull una exhaustiva revisió de la literatura científica sobre els beneficis nutricionals dels aliments ecològics publicada des de l'any 2003.

Els aproximadament 40 nous estudis contemplats en aquesta revisió ajuden a contestar una pregunta bàsica: ¿són els aliments ecològics més nutritius que els convencionals en general?

A continuació podeu descarregar aquest informe, en format PDF, des de l'espai web de "The Organic Center":

 

Simplificant l'equació del risc de pesticides: L'opció ecològica

Portada Simplifying the Pesticide Risk Equation

"The Organic Center", dels EEUU, ha publicat aquest informe que aporta les darreres dades disponibles sobre residus de pesticides en aliments ecològics i convencionals i sobre els mètodes d'avaluació de risc que han sorgit en els darrers anys i que proporcionen la base per a quantificar la reducció del risc de presència de pesticides de la producció ecològica.

A continuació podeu descarregar aquest informe, en format PDF, des de l'espai web de "The Organic Center":

 

Butlletins electrònics de l'Associació Internacional d'Investigació de la Qualitat Ecològica dels Aliments i la Salut (FQH)

FQH

L'Associació Internacional d'Investigació de la Qualitat Ecològica dels Aliments i la Salut (FQH) té per objecte establir una xarxa d’institucions d’investigació especialitzats en els aliments ecològics i els seus efectes sobre la salut humana.

Des de l'inici, FQH, edita un butlletí electrònic amb articles sobre la investigació realitzada pels membres de FQH.

Recentment la Junta de FQH ha decidit renovar aquest butlletí trimestral. Donat l’interès d’aquesta publicació, us oferim l’enllaç directe a l’arxiu dels mateixos, des d’on els podeu descarregar.

 

 

Projecte europeu "Quality Low Input Food "

QualityLowInputFood

Aquest és un projecte integrat finançat per la Comissió Europea, amb l'objectiu de generar els coneixements necessaris i obtenir resultats rellevants específics, dins del marc del 6è Programa Marc de Recerca i Desenvolupament Tecnològic, en relació als sistemes que utilitzen un nivell d'insums baix.

Aquests tipus de projectes integrats tenen l'objectiu comú d'impulsar la competitivitat d'Europa i fer front a determinades necessitats socials importants.

Per a la societat, la producció agroalimentària ecològica i altres sistemes de baix nivell d'utilització d'insums, són un mitjà eficaç per a respondre a la creixent pressió dels consumidors en el sentit d'evitar o reduir l'ús d'insums agrícoles (en particular plaguicides, fertilitzants minerals, medicaments veterinaris i factors de creixement).

En l'espai web d'aquest projecte es pot trobar informació relacionada a les seves activitats i publicacions (en anglès).

 
Data d'actualització: 19.04.2018