Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Fitxes tècniques i divulgatives PAE

Fitxes tècniques i divulgatives sobre la PAE

En aquest apartat podeu trobar juntes totes les fitxes tècniques i divulgatives que ha anat elaborant la Unitat de Producció Agroalimentària Ecològica del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, tot i que també les podeu trobar en el seu apartat temàtic corresponent de la secció de "Publicacions i materials de referència".


--------------- FITXES TÈCNIQUES ---------------

 

Enemics comuns dels conreus hortícoles

Portada fitxa tècnica PAE 1: Enemics comuns dels conreus hortícoles

L'objectiu d'aquesta fitxa tècnica és presentar els principals enemics dels conreus hortícoles en producció ecològica.

Com a enemics comuns dels conreus hortícoles trobem, per una banda, les malalties (principalment fongs presents en el sòl i virus) i, per l'altra, les plagues: cucs, erugues, pugons, trips, àcars, llimacs i nematodes.

La fitxa es divideix en dues parts. La primera presenta les principals malalties comunes dels conreus hortícoles i la segona, les principals plagues.

Descàrrega d'aquesta fitxa, en format pdf:

 

Aplicació del caolí com a tractament fitosanitari en el cultiu ecològic de l'olivera a la comarca del Priorat

Portada fitxa tècnica PAE 2: Aplicació del caolí com a tractament fitosanitari en el cultiu ecològic de l'olivera a la comarca del Priorat

L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), juntament amb l'Associació d'Oleïcultors del Priorat i Agrícola d'Ulldemolins Sant Jaume SCCL ha realitzat, durant els anys 2004 i 2005, una sèrie d'assaigs en dues finques de la comarca del Priorat, sobre oliveres tractades amb caolí i amb l'objectiu d'avaluar la seva eficàcia en el tractament de la mosca de l'olivera en conreu ecològic.

 

Viticultura ecològica

Portada fitxa tècnica 3: Reglamentació i principis generals de la viticultura ecològica

L'objectiu d'aquesta fitxa tècnica, dedicada a la viticultura ecològica, és realitzar un recordatori de la reglamentació específica actual, presentar els principis bàsics relacionats amb la fertilitat del sòl i la biodiversitat, així com de les prioritats relacionades amb la profilaxi i gestió de les principals malalties i plagues que afecten al conreu ecològic de la vinya.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

Aspectes tècnics de la producció porcina ecològica

Portada fitxa tècnica 4: Producció porcina ecològica

L'objectiu d'aquesta fitxa tècnica, dedicada a la producció porcina ecològica, és introduir els aspectes tècnics dels diversos camps pecuaris d'aquest tipus de producció. Així, es comenten conceptes relacionats amb els sistemes de producció, el maneig zootècnic, les instal·lacions, les pautes alimentàries i la sanitat animal.

Aquesta fitxa pretén oferir informació tècnica als petits i mitjans productors que veuen complicat el seu creixement i la seva competitivitat futura en el mercat convencional.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

Boví de llet ecològic (I)

Portada fitxa tècnica PAE 5: Bovi Llet Ecològic (I)

Aquesta fitxa tècnica, que és la primera part d'un monogràfic dedicat al boví de llet ecològic, introdueix els aspectes tècnics relatius al període de conversió, a les instal·lacions i al maneig zootècnic d’aquest tipus de producció. L'autor, el veterinari Óscar Garcia, fa un seguit de recomanacions a tots els ramaders que s’estiguin plantejant la conversió cap al sistema de producció ecològic. Entre aquestes, l’autor explica quins factors s’han de considerar abans de realitzar la conversió, les possibilitats i limitacions de la selecció genètica per a aquest tipus d’explotacions o com fer un programa de neteja de la sala de munyir amb productes autoritzats.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

Boví de llet ecològic (II)

Portada fitxa tècnica PAE 6: Boví Llet ecològic (II)

Aquesta fitxa tècnica, que és el segona part del monogràfic dedicat al boví de llet ecològic, introdueix els aspectes tècnics relatius a les pautes alimentàries i a la sanitat animal. L'autor explica pràctiques que faciliten la introducció dels animals a la pastura, presenta exemples de pautes alimentàries que s’estan utilitzant i comenta els problemes sanitaris més freqüents en producció de llet ecològica, així com possibles tractaments per afrontar-los.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

La citricultura ecològica

Portada fitxa tècnica PAE 7: La citricultura ecològica

En aquesta fitxa es relaciona els principals aspectes tècnics a tenir en compte a l’hora de plantejar una plantació de cítrics en producció ecològica. L’autor de la fitxa, en Xavier Fontanet, biòleg i tècnic de l’ADV de Producció ecològica del Montsià- Baix Ebre, efectua unes recomanacions sobre l’elecció del material vegetal i sobre la correcta gestió de la fertilitat, la biodiversitat i la sanitat vegetal de les plantacions de cítrics en producció ecològica.

Descàrrega d'aquesta fitxa, en format pdf:

 

L'apicultura ecològica

Portada fitxa tècnica PAE 8: L'apicultura ecològica

Aquesta fitxa tècnica, l’autor de la qual és Manel Simón Vallmajor, explica els principals aspectes tècnics a tenir en compte a l’hora de produir mel ecològica, tant pel que fa als sistemes de producció i de maneig zootècnic, la sanitat o la qualitat dels productes del rusc. Així, entre altres coses, inclou recomanacions sobre la localització de l’explotació apícola ecològica, el tipus de caixes a utilitzar, sobre com fer la renovació de la cera i la conservació dels quadres estirats i sobre l’alimentació i la millora genètica. Així mateix, també inclou informació sobre tècniques i substàncies per al control de la varroosi i per evitar el síndrome del desabellament dels ruscos.

Descàrrega d'aquesta fitxa, en format pdf:

 

L'avicultura ecològica de posta

Portada fitxa tècnica PAE 9: L'avicultura ecològica de posta

Aquesta fitxa tècnica, l’autor de la qual és Juan Pont Andrés, explica els principals aspectes tècnics de l’avicultura ecològica de posta. En aquest sentit, l’autor explica quins són els sistemes de producció possibles, les instal·lacions i les races més adequades, les pautes alimentàries i els manejos productius i zootècnics més adients i quins són els problemes de maneig i sanitaris més freqüents. Com veureu, entre altres coses, Juan Pont proposa la utilització de la tècnica de la muda induïda com una possibilitat per donar sortida als animals vells i ajustar els cicles de producció dels diferents galliners per tenir una producció estable.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

Control de mosques als estables

Portada fitxa tècnica PAE 10: Control de mosques als estables

Aquesta fitxa tècnica, dedicada al control de les mosques als estables en explotacions ecològiques, és una traducció adaptada i actualitzada del dossier Contrôle des mouches des étables, elaborada pel Service Romand de Vulgarisation Agricole (Agridea, Lausanne), el CFPPA Montmorot i el Research Institute of Organic Agriculture (FiBL, Switzerland). La fitxa inclou informació sobre com combatre, d’un forma integral, una plaga tan estesa a les explotacions ramaderes com són la mosca domèstica (Musca domestica) i la mosca picadora (Stomoxys calcitrans). Per aquest motiu, s’explica el cicle de vida de les mosques, la importància de la higiene de l’estable i el sanejament dels llocs de cria, com fer un monitoratge i seguiment de la plaga, quins són els enemics naturals d’aquests insectes i quins productes hi ha registrats per ser utilitzats en aquest entorn i que estiguin permesos per la normativa europea de la producció agrària ecològica.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

La biofumigació, mètode biològic de control de patògens del sòl

Portada fitxa tècnica PAE 11: La biofumigació, mètode biològic de control de patògens del sòl

En aquesta fitxa tècnica, elaborada per l’ ADV Fruita del Baix Llobregat, s’explica en què consisteix la biofumigació, els beneficis que aporta al sòl, així com els diferents tipus de biofumigació que es poden portar a terme. Aquesta tècnica es considera una bona alternativa per a la desinfecció de sòls tan en agricultura convencional com en producció ecològica.

Descàrrega d'aquesta fitxa, en format pdf:

 

Sanitat Vegetal en producció ecològica de l'ametller i l'avellaner

Portada Fitxa tècnica PAE 12: Sanitat Vegetal en producció ecològica de l'ametller i l'avellaner

En aquesta fitxa tècnica, elaborada pels tècnics de sanitat vegetal de Tarragona, s’expliquen les diferents plagues i malalties del cultiu de l’ametller i l’avellaner. Concretament es detallen la seva simptomatologia, el cicle biològic i les estratègies de control en producció agrària ecològica.

Descàrrega d'aquesta fitxa, en format pdf:

 

Seguiment i control de la carpocapsa (Cydia pomonella) en producció ecològica

Portada fitxa tècnica PAE 13: Seguiment i control de la carpocapsa (Cydia pomonella) en producció ecològica

La carpocapsa (Cydia pomonella) és la plaga més important del cultiu de la pomera, perera, noguers i codonyers. Els continuats tractaments químics de les produccions convencionals han causat l’aparició de resistències d’aquesta plaga a alguns insecticides, pel que s’han hagut de buscar mètodes alternatius de lluita. Així doncs, actualment fent un bon seguiment i control de la plaga, la majoria de finques en producció ecològica obtenen unes produccions sense danys o amb un percentatge de danys acceptable.

En aquesta fitxa tècnica es fa una descripció biològica de la plaga, es detalla el seu comportament i es descriuen els mètodes de control per reduir la seva població sempre des del punt de vista del que estableix la producció ecològica.

Descàrrega d'aquesta fitxa, en format pdf:

 

Menjadors escolars ecològics

Portada fitxa tècnica PAE 14: Menjadors escolars ecològics

Aquesta fitxa tècnica, l’autora de la qual és l’Alba Gros, amb el suport de la Taula de Treball d'Alimentació Escolar Ecològica; explica els principals aspectes que han de tenir en compte els productors que vulguin comercialitzar els seus productes ecològics en els menjadors escolars. Així, per una banda, es comenten les avantatges i les dificultats detectades, s’expliquen els diferents tipus de menjadors existents i es valora quines mides i qualitats dels productes són més adequades per introduir-los en els menjadors, entre d’altres. Per altra banda, es presenten diverses experiències d’introducció d’aliments ecològics a Catalunya que, de ben segur, serviran d’exemple per a altres productors interessants en aquest tipus de comercialització d’aliments ecològics.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

L'avicultura ecològica de carn

Portada fitxa tècnica PAE 15: L'avicultura ecològica de carn

L’any 2010, en tot l’Estat Espanyol es van criar 80.802 pollastres ecològics. D’aquests, 14.396 animals van ser engreixats a Catalunya en 12 explotacions ramaderes. Malgrat aquestes dades tan modestes, el sector de l’avicultura ecològica de carn és un sector estratègic i amb un potencial de creixement molt gran. En aquesta fitxa es fa una introducció de tots els camps tècnics de l’avicultura ecològica de carn, tan dels allotjaments possibles, com de l’alimentació o la sanitat. A més, al final, es fa una petita valoració econòmica d’un engreixada de pollastres ecològics en un galliner mòbil.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

El cultiu ecològic d'herbacis de secà

portada fitxa tècnica PAE 16: Cultiu ecològic d'herbacis de secà

En aquesta fitxa, elaborada per l’Enginyer tècnic agrícola Pep Tuson Valls, es detallen les claus per a la producció ecològica de conreus d’herbacis al secà basada en una correcta gestió dels agrosistemes a partir del control de la fertilització del sòl i de la biodiversitat. En aquest sentit, s’exposen tècniques per evitar l’erosió del sòl o per al disseny de rotacions de cultius i es presenta informació pràctica per al conreu d’associacions de cereals i farratges en condicions de secà.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

El cultiu ecològic de l’olivera

Portada fitxa tècnica PAE 17: El cultiu ecològic de l'olivera

L’olivera és un dels principals cultius en producció ecològica de Catalunya. Aquesta fitxa, redactada pel tècnic Xavier Fontanet, explica les pautes generals per a la pràctica d’aquest conreu, centrant-se en el maneig del sòl i la seva fertilitat orgànica i en les estratègies de control de la mosca de l’olivera.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

Prevenció sanitària en ramaderia ecològica

Portada fitxa tècnica PAE 18: Prevenció sanitària en ramaderia ecològica

Aquesta fitxa tècnica, els autors de la qual són Carmelo Garcia Romero i Lluís Vila Camps, centra les bases de la prevenció sanitària en ramaderia ecològica. Entre altres coses, la fitxa inclou recomanacions pràctiques en el maneig de l’agrosistema, del pasturatge i de l’alimentació del bestiar, de la reproducció, del benestar animal i indicacions sobre el maneig higiènic i sanitari del ramat. Així mateix, també es proposen alguns remeis homeopàtics i fitoterapèutics utilitzables en ramaderia ecològica.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

El cultiu ecològic dels fruiters de pinyol

Portada fitxa tècnica PAE 19: El cultiu ecològic dels fruiters de pinyol

En aquesta fitxa, que ha estat elaborada per Andreu Vila Pascual, especialista en fructicultura ecològica, es fa una revisió de tots els camps tècnics del cultiu ecològic dels fruiters de pinyol. Concretament, s’explica quines consideracions cal tenir en compte a l’hora d’escollir el material vegetal en producció ecològica, com s’ha de dissenyar una plantació i quines infraestructures ecològiques es poden utilitzar, com s’ha de manejar el sòl per afavorir la fertilitat i la biodiversitat, i tècniques de fertilització, reg, aclarida i poda. Així mateix, també es fa una revisió de les plagues i malalties més importants en els fruiters ecològics de pinyol.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

El compostatge en agricultura ecològica

Portada fitxa tècnica PAE 20: El compostatge en agricultura ecològica

En aquesta fitxa, elaborada per la Sra. Neus Vinyals, es detallen les claus del procés de compostatge en agricultura ecològica. En aquest sentit, a la fitxa s’explica en què consisteix el compostatge, per què és interessant elaborar compost en les explotacions ecològiques, quins són els aspectes a tenir en compte a l’hora d’elaborar un bon compost, donant una especial atenció al compostatge en pila, i de quina manera s’ha d’aplicar aquest compost als conreus agrícoles ecològics.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

L'agricultura ecològica fomenta la biodiversitat

Portada fitxa tècnica PAE 21: L'agricultura ecològica fomenta la biodiversitat

L’Institut de Recerca en Agricultura Ecològica (FiBL) ha estat estudiant la capacitat de la producció ecològica per fomentar la biodiversitat i les pràctiques agràries ecològiques més adequades per incrementar-la. Des de la Unitat d’Agricultura Ecològica del DAAM, amb la col·laboració del Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals també d’aquest Departament, s’ha traduït i adaptat a la realitat i experiències del nostre territori un dels documents editats en aquest centre de recerca sobre aquest tema: la fitxa tècnica titulada L’agricultura ecològica fomenta la biodiversitat.

En aquesta fitxa tècnica s’explica com l’agricultura intensiva causa la disminució d’espècies, com la producció ecològica fomenta la biodiversitat i com aquesta biodiversitat, a la vegada, també beneficia la producció. Finalment, també s’explica com la producció ecològica ajuda a incrementar la biodiversitat i quines pràctiques complementaries l’afavoreixen encara més.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

La rotació de cultius i els adobs verds en horticultura ecològica

Portada Fitxa PAE 22: La rotació de cultius i els adobs verds en horticultura ecològica

En aquesta fitxa, elaborada pel Sr. Borja Camí, s’expliquen els principis i objectius de la rotació en conreus hortícoles, pràctica bàsica de l’agricultura ecològica, tan pel seu efecte sobre la fertilitat del sòl com en el control de malalties i de les plagues dels conreus. En aquesta fitxa s’exposen els principals criteris i consells pràctics a tenir en compte a l’hora de dissenyar una rotació de conreus hortícoles. Així mateix, també s’explica la importància de l’adob verd dins de la rotació de cultius, exposant els diferents criteris en l’elecció i la gestió de l’adob verd així com de les associacions de conreus. Finalment, s’indiquen una sèrie d’exemples pràctics per a diferents tipus de rotacions de conreus hortícoles.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

Emmagatzematge de gra en producció agrària ecològica

Portada fitxa tècnica PAE23: Emmagatzematge de gra en producció agrària ecològica

En aquesta fitxa tècnica, elaborada per la Unitat de Producció Agroalimentària ecològica del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, es detallen les claus per a un correcte emmagatzematge dels grans en producció agrària ecològica. En aquest sentit, s’exposen totes les mesures que s’han de considerar a l’hora de realitzar una conservació de qualitat dels grans, pel que fa a la preparació de les instal•lacions, els moments òptims de la collita, com s’ha de fer la recepció dels grans i el seu assecament i refredament i de quina manera s’ha de controlar l’evolució de l’estat de la partida de grans. Així mateix, també s’explica com s’ha de fer la lluita contra els depredadors dels grans, quines són les principals plagues i quins productes hi ha disponibles per combatre-les en producció agrària ecològica. Finalment, hi ha una petita ressenya dels enemics naturals que poden ajudar a mantenir els estocs de grans amb bon estat.

Descàrrega d'aquesta fitxa, en format pdf:

 

El cultiu ecològic dels fruiters de llavor

Portada fitxa tècnica PAE24: El cultiu ecològic dels fruiters de llavor

En aquesta fitxa s’expliquen les pautes més importants pel conreu ecològic dels fruiters de llavor i la seva adaptació als diferents medis productius. Concretament, es centra en les espècies de pomàcies més comunes a casa nostra: la pomera i la perera. Ha estat elaborada per Andreu Vila Pascual, enginyer agrònom especialista en fructicultura ecològica, i revisada per tècnics de l’IRTA i del DARP, i tracta, entre d’altres aspectes, de la importància del foment de la biodiversitat i de com realitzar una adequada gestió del sòl i l’aigua. A més, es descriuen diferents opcions pel disseny de la plantació i per l’elecció del material vegetal i també es donen diverses alternatives per realitzar l’aclarida, un aspecte molt important, a causa de les diferències que hi ha respecte al sistema convencional. Finalment, tracta la gestió sanitària de la plantació, indicant les principals plagues i malalties que afecten el conreu ecològic de pomera i perera, i les principals mesures a prendre per minimitzar-ne els efectes.

Descàrrega d'aquesta fitxa, en format pdf:

 

--------------- FITXES DIVULGATIVES ---------------

 

Informació pràctica de la producció agrària ecològica

FitxaDivulgativa_Informacio_practica

En aquest document es recullen diferent enllaços a seccions de pàgines web, tant del propi DARP como externes, relacionades amb la producció agroalimentària ecològica. 

L'objectiu és facilitar als operadors ecològics, tècnics o altres interessats, l'accés a informació disponible a internet de diferents temàtiques com ara normativa, ajuts, tràmits, insums, formació o assessorament i que els pot ser d'utilitat per desenvolupar la seva feina,

Descàrrega d'aquest full informatiu, en format pdf:

 

Què signifiquen els diferents segells que podem trobar als aliments ecològics?

FitxaDivulgativa_Segells

En aquest full informatiu s’explica de forma concisa el significat de diferents segells que es poden trobar als aliments ecològics. A més de la eurofulla, que és el segell que identifica els aliments certificats segons la normativa de producció ecològica de la UE, hi podem trobar altres segells relacionats amb la producció ecològica i segells complementaris, com el de venda de proximitat o el de comerç just. Des del DARP s'ha elaborat aquest full informatiu amb l'objectiu de divulgar, de manera senzilla, el significat dels principals segells que es poden trobar en l'etiquetatge d'un aliment ecològic. 

Descàrrega d'aquest full informatiu, en format pdf:

 

Projecte de dinamització territorial: Objectius i línies de treball

Portada fitxa: Projecte de dinamització territorial: Objectius i línies de treball

En aquesta publicació es presenta la tasca que desenvolupen els dinamitzadors i dinamitzadores territorials.

Es defineix com a objectiu principal del projecte, desenvolupar, estructurar i consolidar la producció agroalimentària ecològica a tot el territori català.

Així mateix, es descriuen una a una les línies de treball, entre les quals hi ha: Informar als empresaris agraris, donar suport als operadors ecològics, estructurar i professionalitzar el sector ecològic, potenciar l’experimentació participativa i la transferència, recollir informació tècnica i econòmica, recopilar material gràfic de finques ecològiques, participar en altres activitats del programa de foment, especialització dels dinamitzadors, setmana Bio, promoure la PAE als espais naturals protegits, promoure el cultiu d’herbacis extensius ecològics, i la participació dels dinamitzadors en el pla de la biodiversitat cultivada.

Descàrrega d’aquesta publicació, en format pdf:

 

Recull de material educatiu

Portada Fitxa Divulgativa PAE 2: Recull de material educatiu

Els nens i nenes que avui s’eduquen a les aules de les escoles d’arreu del país són els que demà decidiran quins aliments compren per alimentar-se ells i llurs famílies. Per tant, educar-los en la importància d’una bona elecció és un tema clau que no només els beneficiarà a ells, sinó que ha de permetre beneficiar als productors agroalimentaris i al conjunt de la societat. Aquests conceptes es poden assolir de diferents formes: ja sigui introduint-los en el currículum de les diferents matèries, a través del treball desenvolupat en l’hort escolar, amb visites a pagesos o parcs agraris, o també mitjançant la introducció dels aliments ecològics en els menús escolars. Tots aquests recursos donen valor a la pagesia que ha apostat per treballar de forma ecològica i els apropa a tota la comunitat educativa. Amb aquesta publicació pretenem posar a l’abast de tothom informació sobre aquests recursos.

Descàrrega de la fitxa, en format pdf:

 

Projecte de dinamització territorial: Llistat d'actuacions anuals

Portada fitxa: Projecte de dinamització territorial: Llistat d'actuacions

Aquestes fitxes divulgatives les edita el DARP anualment des del 2012 amb l’objectiu de presentar un resum de les tasques que han estat realitzant els dinamitzadors i dinamitzadores territorials del DARP. Es llisten, per demarcacions territorials: les jornades tècniques que s’han portat a terme cada any i les finques col·laboradores sobre les quals s’ha fet algun tipus de seguiment o assaig, el servei d’atenció als productors i suport al sector ecològic i les accions realitzades per promoure la producció agrària ecològica en els espais naturals protegits, el cultiu dels herbacis extensius ecològics, la setmana Bio catalana i altres projectes.

Descàrrega d’aquestes publicacions, en format .pdf:

 

--------------- FITXES DE RECERCA ---------------

 

Anàlisi de les qualitats diferencials del sistema de produccó ramadera ecològica

Fitxa Recerca PAE 1

En aquesta fitxa es presenten els resultats d’un estudi realitzat per l’equip del doctor Daniel Villalba, de la Universitat de Lleida, on s’analitzen les qualitats diferencials del sistema de producció ramadera ecològica. Concretament s’estudien diferents components de la qualitat com són el nivell de parasitació dels animals, la qualitat de la canal i de la carn, així com el benestar animal, i es fa una comparativa entre els resultats obtinguts en les explotacions ramaderes ecològiques i les convencionals. Per obtenir els resultats es va fer un seguiment i mostreig de diferents granges, ecològiques i convencionals, de vedells, pollastres i porcs.

Aquest estudi ha estat finançat pel DARP, a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

A continuació, podeu descarregar-vos aquesta fitxa en format pdf:

 

Presència de patulina en productes ecològics i convencionals elaborats a base de pomes

Fitxa recerca PAE 2

En aquesta fitxa tècnica es presenten els resultats d’un projecte de recerca realitzat per la investigadora Ester Piqué i el seu equip, de la Universitat de Barcelona, centrat determinar la presència de patulina en productes ecològics i convencionals elaborats a base de pomes. La patulina és una micotoxina present principalment a les pomes podrides que, si es troba per sobre els nivells tolerables, pot representar una amenaça i un risc per a la salut. En aquest estudi es van analitzar 93 productes a base de poma comercialitzats a Catalunya per tal d'avaluar si els nivells de patulina representen un risc per als consumidors, particularment pel infants, i determinar si existeixen diferències entre els que provenen de la producció convencional i els que provenen de la producció ecològica.

Aquest estudi ha estat finançat pel DARP, a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

A continuació, podeu descarregar-vos aquesta fitxa en format pdf:

 

Extractes de plantes pel control de coccidiosi en aus

Fitxa recerca PAE 3

Els tractaments preventius contra coccidiosi són avui dia imprescindibles en la producció avícola. Un dels problemes més importants amb el que es troben les explotacions d’avicultura ecològica, degut a les limitacions legals que té aquest tipus de producció, és la manca de tractaments per aquest paràsit que provoca mortalitats elevades i disminucions importants al creixement. En aquesta fitxa es presenten el resultats d'una sèrie de proves realitzades en pollastres ecològics amb la finalitat d’identificar extractes de plantes (cinamaldehid, timol, eugenol, cúrcuma, artemisa xinesa i donzell), en diferents dosis i formes, capaços de controlar la coccidiosi clínica i/o subclínica en pollastres de carn ecològics.

Aquesta fitxa ha estat elaborada pel doctor José Francisco Pérez Hernández, de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el seu equip. El projecte ha estat finançat pel DARP, a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

A continuació, podeu descarregar-vos aquesta fitxa en format pdf:

 

La depredació de llavors per part de formigues granívores com a eina funcional per reduir les males herbes dels camps

FitxaRecercaPAE4

La depredació de llavors és una de les principals causes de la reducció de males herbes en els camps de conreu. A través d’un maneig adequat del sòl es pot afavorir la depredació i reduir la pressió exercida per part de les males herbes. En aquesta fitxa es mostren els resultats d’un projecte de recerca on s’avalua la depredació de llavors per part de formigues granívores en tres sistemes de producció: el convencional amb labor de sòl, el convencional amb sembra directa i l’ecològic. També s’avalua si hi ha diferències en aquests tres sistemes respecte la composició i abundància de males herbes, així com en el nombre i la mida dels nius de formiga.

L’investigador responsable d’aquest estudi és Jordi Recasens, de la Universitat de Lleida, i el projecte ha estat  finançat pel DARP, a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

A continuació, podeu descarregar-vos aquesta fitxa en format pdf:

 

Selecció de varietats tradicionals i comercials d'enciam d'hivern per a produccions ecològiques

FitxaRecercaPAE5

En aquesta fitxa es presenten els resultats obtinguts en un projecte  de recerca on s’avaluen diferents varietats d’enciam aptes pel cultiu ecològic en cicle d’hivern. Concretament es determina el comportament agronòmic i la resistència a míldiu i pugó, de 16 varietats comercials i 16 tradicionals. La fitxa inclou unes taules per cada tipus d’enciam, amb les principals característiques de les varietats assajades, destacant aquelles varietats que es consideren més adequades per a la producció ecològica. També s’inclouen els contactes dels llocs on es poden obtenir les diferents varietats.

El projecte de recerca ha estat realitzat per l’equip encapçalat pel doctor Joan Casals, de la Fundació Miquel Agustí, en col·laboració amb tècnics de l’associació Arreu, dedicada a l’acompanyament agroecològic. Ha estat finançat pel DARP a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

A continuació, podeu descarregar-vos aquesta fitxa en format pdf.

També es pot consultar l'article científic en accés obert derivat del projecte titulat “A Comparison of Landraces vs. Modern Varieties of Lettuce in Organic Farming During the Winter in the Mediterranean Area: An Approach Considering the Viewpoints of Breeders, Consumers, and Farmers”, publicat a la revista Frontiers in Plant Science.

 

Capacitat fertilitzant i supressivitat natural de composts de fems, restes agrícoles i residus urbans a Fusarium oxysporum

FitxaRecercaPAE6

L’ús de compost pot millorar la fertilitat del sòl i alhora afavorir el control biològic de les malalties edàfiques. Els composts poden ser utilitzats com a substrats de producció de planta o bé com a esmenes per millorar les terres de cultiu.

En aquesta fitxa es presenten els resultats d’un projecte on es van estudiar les propietats fertilitzants i la capacitat supressora contra Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici de 6 composts de diversos orígens (fems, restes agrícoles i residus urbans), tots ells aplicables en agricultura ecològica.

L'investigador responsable de projecte és el doctor Joan Romanyà, de la Universitat de Barcelona. El projecte ha estat  finançat pel DARP, a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

A continuació, podeu descarregar-vos aquesta fitxa en format pdf:

 

Extractes vegetals rics en silici en el cultiu ecològic de la vinya

FitxaRecercaPAE7_extractes

En aquesta fitxa es presenten els resultats obtinguts en un projecte de recerca dedicat a determinar l’efectivitat de l’aplicació d’extractes vegetals en el control de malalties fúngiques de la vinya. Concretament s’estudia l’efectivitat de l’aplicació d’un extracte de cua de cavall i d’una barreja d’extracte de cua de cavall i ortiga, i s’avalua el seu efecte en els nivells de silici en fulla, en la concentració d’hormones de defensa en fulles i en la reducció de l’àrea d’infecció després d’una inoculació controlada amb Botrytis.

La investigadora responsable del projecte és la doctora Mercè Llugany, de la Universitat Autònoma de Barcelona. També hi han col·laborat investigadors de l’INCAVI. El projecte ha estat finançat pel DARP, a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

A continuació, podeu descarregar-vos aquesta fitxa en format pdf:

 

Control de Monilinia spp. en fruita de pinyol ecològica

FitxaRecercaPAE08_monilia

La podridura marró causada per Monilinia spp. és la principal malaltia que afecta la fruita de pinyol de la nostra zona, essent una de les principals causes de pèrdues de producció i econòmiques, així com una font de reclamacions per part de la distribució. En producció ecològica, els productes autoritzats per al seu control sovint no són suficientment efectius.

En aquesta fitxa es presenten els resultats d’un projecte de recerca centrat en determinar l’efecte de diferents productes a base d’agents de control biològic o timó vermell, integrats amb altres eines de control com són l’aplicació del model que indica el risc de malaltia, un maneig correcte de la finca, així com realitzar una correcta aplicació dels tractaments. Finalment, també s’inclouen resultats del control de Monilinia spp. en postcollita a nivell semi-comercial mitjançant el curat de la fruita, estratègia que en condicions de planta pilot van donar resultats molt satisfactoris.

El projecte de recerca ha estat realitzat per l’equip encapçalat pel doctor Josep Usall, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Ha estat finançat pel DARP a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

A continuació, podeu descarregar-vos aquesta fitxa en format pdf:

 

Demostració, amb l'ús de les tècniques òmiques, dels beneficis nutricionals de seguir una dieta amb aliments de producció ecològica

FitxaRecercaPAE_9

L’agricultura ecològica pot contribuir en el manteniment d’un estat de salut òptim, en part pel seu major contingut de compostos bioactius, com els polifenols, respecte a la convencional. En aquesta fitxa es resumeixen els resultats d'un estudi pilot que té l'objectiu d’avaluar l'efecte diferencial del seguiment d'un patró de dieta ecològica enfront d'una dieta sana no ecològica.

Es va realitzar un assaig clínic creuat i aleatoritzat amb 19 voluntaris sans que van seguir, durant 4 setmanes, un patró de dieta saludable (tipus Dieta Meditarrània) amb aliments procedents d'agricultura ecològica o convencional. Al final de cada període d'intervenció es analitzar mitjançant diverses tècniques mostres d'orina, plasma, femtes i saliva.

Rosa María Lamuela Raventós de Universitat de Barcelona va encapçalar aquest estudi que va ser finançat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

Coneix els resultats de l'estudi descarregant aquesta fitxa:

 

Efecte de la melassa i antagonistes sobre Meloidogyne

FitxaRecercaPAE10_Meloidogyne

Meloidogyne spp. és el principal nematode fitoparàsit causant de pèrdues de producció en cultius hortícoles a Catalunya, independentment del sistema de producció. El control del nematode pot ser assolit de forma natural mitjançant antagonistes que actuen directament parasitant-lo o degradant les seves estructures i/o indirectament mitjançant l'activació de mecanismes de defensa de la planta. Determinades pràctiques agronòmiques, com és l'aplicació de melassa, contribueixen a incrementar la biomassa microbiana del sòl, i alguns dels seus components podrien actuar directa i/o indirectament sobre el nematode.

Aquesta fitxa resumeix els resultats d'un projecte de recerca centrat en determinar l'efecte combinat de la dosi de melassa i microorganismes inductors de la resistència vegetal sobre el nematode Meloidogyne sp., la microbiota del sòl i la productivitat vegetal en conreus hortícoles en condicions de semicamp i camp.

El responsable del projecte és el doctor Francesc Xavier Sorribas, de la Universitat Politècnica de Catalunya i ha estat finançat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

Coneix els resultats de l'estudi descarregant aquesta fitxa:

 

Fonaments i noves tècniques de producció de llúpul en règim ecològic

FitxaRecercaPAE11_Llupul

En aquesta fitxa s'aporten dades inèdites sobre diferents aspectes de la producció de llúpul en conreu ecològic. Concretament, s'avalua l'adaptació de diferents varietats a les condicions ambientals de la zona d'estudi (Pla de l'Estany) pel que fa creixement, rendiments i resistència a malalties. També es detallen els resultats d'una comparativa sobre l'efectivitat de diferents tractaments ecològics en el control de míldiu i oïdi i els resultats sobre el desenvolupament de noves metodologies i tècniques de cultiu que afavoreixen la productivitat i la presència de la micro/macrobiodiversitat.

El responsable del projecte és el doctor Josep Rost Bagudanch, de la Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic - Universitat de la Catalunya Central) i ha estat finançat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

Coneix els resultats de l'estudi descarregant la fitxa tècnica o la memòria explicativa completa:

 

Experiència a llarg termini sobre la llaurada mínima, la fertilització i els adobs verds en cultius herbacis extensius ecològics de secà

FitxaRecercaPAE12_Llarg_termini

En aquesta fitxa tècnica es resumeix l'experiència pilot realitzada al Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs que va constar d’una rotació de 5 anys amb conreus ecològics de cereals (espelta i blat) i lleguminoses (cigró i llentia) on es va avaluar l’efecte de la llaurada mínima versus l’arada de pales, l’efecte de la fertilització amb fems compostats i de la presència o absència d’adobs verds abans dels cultius de primavera sobre la biodiversitat del sòl i la qualitat del sòl en termes de matèria orgànica. També es va analitzar l’abundància d’herbes i els rendiments dels diferents cultius, així com els balanços econòmics obtinguts en els diferents tractaments estudiats.

La fitxa ha estat elaborada per l'equip encapçalat pel doctor Francesc Xavier Sans, de la Universitat de Barcelona, i ha estat finançada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a través de l’ajut per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

A continuació, podeu descarregar-vos aquesta fitxa en format pdf:

 

--------------- FITXES DE NORMATIVA ---------------

 

Principals requisits i recomanacions per a la conversió de granges de bestiar herbívor a producció ecològica

FitxaNormativaPAE01_Conversio_herbivors

Aquesta fitxa està dedicada a la normativa que regula la producció ecològica de bestiar herbívor. Es tracta d’un recull dels principals punts de la normativa ecològica que afecten una granja de bestiar herbívor que vulgui certificar la seva producció com a ecològica. Cal tenir en compte que, a més del reglament ecològic, s’han de complir totes les normes que siguin d’aplicació. S’inclouen també unes recomanacions tècniques a tenir en compte abans d’iniciar la conversió al sistema ecològic. Aquesta fitxa es centra concretament en bestiar boví, oví, cabrum i equí.

A continuació, podeu descarregar-vos aquesta fitxa en format pdf:

 
Data d'actualització: 02.10.2018