Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Estructura del programa

El Programa de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica 2015-2020 és una estratègia transversal i descentralitzada, organitzada en àmbits de treball i en projectes específics. Cadascun dels projectes disposa d’una unitat coordinadora i responsable del projecte, sixí com d'un seguit d'actuacions concretes i d’uns indicadors, per realitzart-ne l’avaluació.

Els àmbits de treball i els projectes específics que conformen aquest programa donen continuitat a l'anterior Programa de foment 2012-2014, i en la seva elaboració també s'han tingut en compte tots els antecedents rellevants, com ara el contingut del Pla d’Acció per a l’Alimentació i l’Agricultura Ecològiques 2008-2010, el Llibre blanc de la Producció Agroalimentària Ecològica a Catalunya i les conclusions del 1er Congrés de Producció Agroalimentària Ecològica de catalunya, celebrat a Mollerussa el 2005. Igualment, s'ha tingut en compte l'experiència guanyada en els darrers anys, en relació al desenvolupament del sector, així com les aportacions que els agents sectorials han realitzat a la proposta de programa.

Així doncs, el Programa de Foment incorpora 19 projectes específics agrupats en 4 àmbits de treball. Igual que en les anteriors ocasions, cal destacar la important aportació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (PDR.cat2020) en aquest Programa de Foment, ja que és el mitjà d'incorporar tot un seguit de mesures financeres que ajudaran a aconseguir els objectius proposats.

Finalment, tenint en compte que el desenvolupament del sector de les produccions agroalimentaries ecològiques i el seu mercat de consum intern a Catalunya és molt dinàmic i canviant, es preveu que el contingut del Programa de Foment es pugui adaptar i modificar a les circumstàncies del propi sector, si escau, al llarg del període 2015-2020.

Data d'actualització: 18.11.2016