Els seminaris tècnics “Matins d’innovació agroalimentària” són un espai de trobada entre diferents agents de sectors concrets, amb la finalitat de conèixer, orientar i definir activitats de recerca, d’innovació i de transferència de coneixement.

El seminari va començar amb l’exposició de les línies de recerca per part dels centres d’investigació i universitats catalanes, en relació a la ramaderia ecològica. En aquesta primera part, moderada pel subdirector general de Transferència i Innovació Agroalimentària del DARP, Jaume Sió, van participar representants de l’IRTA, de la Universitat de Lleida (UdL), de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA.

Seguidament es va donar pas a la participació dels representants de sindicats i organitzacions professionals, els quals van exposar les principals necessitats per part del sector en l’àmbit de la recerca i la transferència de coneixement. En aquesta segona part de la jornada, moderada per la subdirectora general d’Agricultura del DARP, Neus Ferrete, i el subdirector general de Ramaderia del DARP, Joaquim Xifra, van participar Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), l’Associació de Productors de Porcí Ecològic de Catalunya, l’Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT), la Federació Avícola Catalana (FAC), l’Associació de Ramaders de Cabrum de Catalunya (ARCC), la Federació Frisona de Catalunya (FEFRIC), l’Associació Catalana de Fabricants d’Aliments Compostos (ASFAC) i la Federació d’Entitats Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum (FECOC). 

La jornada va finalitzar amb un debat obert, amb la participació dels assistents al seminari, durant el qual es van recollir les propostes de millora per al sector en els àmbits de la innovació, la recerca i la transferència tecnològica.

Aquest seminari està emmarcat en les actuacions proposades pel Grup de treball de ramaderia ecològica, en funcionament des de l’any passat i integrat per membres de l’administració i sector.

El DARP va començar a organitzar els seminaris “Matins d’innovació agroalimentària” l’any 2008. Des d’aleshores s’han realitzat un total de 21 seminaris en els àmbits de la viticultura, l’horta, la fruita seca, la indústria càrnia, el porcí, la fruita dolça, el viverisme, l’avicultura, la producció ecològica, el reg, l’oví i el cabrum, el vaquí de llet, l’olivicultura, l’àmbit forestal, la cunicultura, els cereals d’hivern, l’apicultura, la gastronomia industrial, la valorització de subproductes de l’agroindústria i les pastures, amb la participació d’un miler de persones.

A continuació es detallen les presentacions de la jornada:

Matins d'innovació: recerca en ramaderia ecològica - Programa de la jornada


Font: RuralCat