Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Notícies  > Es convoquen els ajuts ...
 
Dilluns, 06 d'agost de 2018

Es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica

Els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica tenen com a objecte contribuir a la generació del coneixement necessari per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica necessàries per a la producció ecològica.


Avui s'ha publicat la Resolució ARP/1884/2018, de 24 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2018. Aquesta convocatòria està dotada de 100.000 euros i els interessats tenen un mes de termini per presentar les seves sol·licituds, fins el dia 6 de setembre.

Segons les bases reguladores d'aquests ajuts (aprovades mitjançant l'Ordre ARP/345/2016, de 19 de desembre, que han estat modificades per l'Ordre ARP/121/2018 de 17 de juliol), els projectes es poden iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.

Tots els projectes s'han d'adequar obligatòriament a un dels següents àmbits específics en matèria de producció agroalimentària ecològica:

 • Sanitat vegetal i animal.
 • Gestió del sòl, adobament i fertilització i pràctiques de conreu.
 • Maneig de la vegetació espontània en les zones de conreu.
 • Alimentació, instal·lacions i pràctiques pecuàries.
 • Selecció i millora de varietats adaptades al sistema de producció agrària ecològica, especialment de varietats locals de Catalunya.
 • Qualitat diferencial dels aliments ecològics.

 

I s'han de basar en uns dels sectors següents:

 • conreus herbacis extensius
 • horticultura
 • fructicultura
 • vinya
 • producció de llet
 • avicultura
 • porcí
 • elaboració d'aliments per a consum humà

 

Les propostes que es presentin a la convocatòria han de ser projectes originals que no hagin rebut el finançament de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions públiques, ni d'entitats privades.

Els beneficiàris d'aquests ajuts poden ser equips de recerca de les universitats i centres de recerca públics i privats de Catalunya, sense ànim de lucre, que tinguin com a activitat principal la recerca, i també els centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO, sempre que compleixin els requisits concrets que fixen les bases de la convocatòria.

L'ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per dur a terme els projectes de recerca i l'import de l'ajut no pot ser superior a 15.000,00 euros per projecte.

Les sol·licituds seran avaluades tècnicament, en funció dels següenst criteris i puntuacions:

 1. Coneixement dels antecedents i de l'estat actual del tema que es proposa per a la recerca: 10/100. 
 2. Plantejament i objectius del projecte: 20/100.
 3. Disseny i viabilitat del projecte: 15/100.
 4. Grau de participació dels agents del sector en el desenvolupament del projecte: 20/100.
 5. Impacte de la proposta sobre les necessitats tècniques i de coneixement pràctic del sector ecològic català: 35/100.

 

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'han de realitzar obligatòriament per via telemàtica utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat. Les sol·licituds presentades fora de termini o per una via diferent a la telemàtica no s'admetran a tràmit.

Més informació:Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica