Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Notícies  > Modificació dels criteris ...
 
Dimecres, 01 d'agost de 2018

Modificació dels criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics

Avui s’ha modificat un criteri que afecta al disseny dels galliners d’aus ecològiques.


Segons la normativa aplicable (article 12.3 del Reglament (CE) 889/2008), els galliners no poden sobrepassar un número màxim d’aus, variable en funció de l’espècie d’aviram de que es tracti. Per exemple, en producció ecològica no hi pot haver més de 3.000 gallines ponedores o de 4.800 pollastres.

Malgrat la normativa europea no ho aclareix, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s’ha establert un criteri interpretatiu que estableix que en un mateix edifici hi pot haver més d’un galliner, sempre que es compleixin unes condicions de separació entre ells. Fins ara es considerava que la separació entre galliners tenia que ser una paret sòlida i opaca, des del terra fins el sostre.

Amb motiu de la publicació del nou reglament que regularà la producció ecològica a la Unió Europea a partir de l’1 de gener de 2021 (Reglament (UE) 2018/848), actualment s’està discutint la normativa d’aplicació d’algunes de les normes generals, entre elles, les normes que s’aplicaran a les produccions avícoles. Un dels temes que estan en discussió, precisament, és el tipus de separació que hi ha d’haver entre galliners.

Tenint en compte les propostes que s’estan treballant, i amb l’objectiu d’harmonitzar la interpretació amb les necessitats dels animals i dels productors, s’ha decidit modificar l’esmentat criteri, que a partir d'avui queda redactat de la següent forma:

Es poden tenir diversos galliners dins d’un mateix edifici, sempre que es compleixin les següents condicions:

- Hi ha d’haver una separació sòlida completa entre galliners, de tal forma que s’eviti la visibilitat i la circulació d’animals entre galliners. Aquesta separació ha de ser una paret sòlida, opaca i estanca de, com a mínim, 2 metres d’alçada des del terra.

- Els patis han d’estar separats i dedicats exclusivament a cadascun dels galliners.

Amb aquesta modificació, la paret de separació entre galliners no cal que sigui fins el sostre, s’acceptaria que la part superior de la separació fos una malla metàl·lica, per exemple, sempre i quan que el disseny final impedís la visibilitat entre les aus de diferents galliners i la seva mobilitat entre galliners. D’aquesta forma es compleix l’objectiu perseguit i es pot millorar la ventilació d'algunes instal·lacions.


Normes tècniques i criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics