Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Notícies  > Aliments ecològics: noves ...
 
Dijous, 19 d'abril de 2018

Aliments ecològics: noves normes per garantir qualitat i recolzar al sector

El Parlament va aprovar dijous noves normes sobre alimentació ecològica per donar suport als productors i oferir als consumidors productes d'alta qualitat.


El ple va recolzar la nova llei sobre producció ecològica i etiquetatge, el contingut del qual va ser acordat el juny de l'any passat per negociadors del Parlament i el Consell, amb 466 vots a favor, 124 en contra i 50 abstencions.

Els principals elements de la legislació són:

Assegurar aliments ecològics de qualitat

  • Controls estrictes al llarg de tota la cadena de subministrament. A iniciativa del PE, s'efectuaran controls in situ i per a tots els operadors, almenys una vegada a l'any o una vegada cada dos anys si no s'ha detectat cap frau en els últims tres anys.
  • Les importacions hauran de respectar els estàndards comunitaris. Les actuals regles d'“equivalència”, que obliguen als països de fora de la UE a respectar regles similars però no idèntiques deixaran d'aplicar-se en un termini de cinc anys.

 

Impulsar la producció dins de la UE

  • Augment de l'oferta de llavors i animals ecològics per respondre a la demanda dels productors. Les excepcions que permeten l'ús de llavors i animals convencionals a la producció ecològica expiraran el 2035.
  • Explotacions mixtes, per fomentar la reconversió: es permetran les explotacions que produeixin tant aliments convencionals com a ecològics, sempre que les dues activitats estiguin separades de manera clara i efectiva.
  • Certificació més fàcil per als petits agricultors: certificació en grup per estalviar temps i diners als petits agricultors que desitgen passar a la producció ecològica.

 

Evitar la contaminació amb pesticides químics o fertilitzants sintètics

  • Mesures preventives: mesures obligatòries per a agricultors i altres operadors per evitar la contaminació. En cas de sospita de presència d'un plaguicida o fertilitzant no autoritzat, el producte acabat no podrà etiquetar-se com a ecològic fins que la contaminació no sigui investigada; si la contaminació va ser deliberada o l'operador no va aplicar les mesures preventives, el producte perdrà el seu estatus ecològic.
  • Els països que ja estableixen llindars màxims per a les substàncies no autoritzades als aliments ecològics, com els plaguicides, podran continuar fent-ho però hauran d'obrir el seu mercat als productes d'altres països de la UE que compleixin les normes comunitàries.

 

Quatre anys després de l'entrada en vigor del reglament, la Comissió avaluarà sobre l'efectivitat de les normes per evitar la contaminació i sobre l'efecte dels llindars nacionals i proposarà, si el veu necessari, legislació per harmonitzar-los.

Declaració del ponent

“Aquesta normativa ofereix claredat i certesa tant als productors com els consumidors de la UE. Contribueix a millorar la qualitat dels aliments orgànics però també respon a les necessitats d'un mercat en creixement”, va assenyalar Martin Häusling (Verds, Alemanya), que també va explicar en detall els canvis en una roda de premsa.

Pròxims passos

El text ha encara de ser adoptat formalment pels ministres de la UE. La legislació s'aplicarà a partir de gener de 2021.

 


Font: http://www.europarl.europa.eu (Parlament Europeu)