Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Notícies  > Aliments bio, entre els ...
 
Dimarts, 10 d'abril de 2018

Aliments bio, entre els recomanats per l'esborrany de compra pública ecològica

L'esborrany del Pla de Contractació Pública Ecològica de l'Administració General de l'Estat està en procés d'informació pública fins al 24 d'abril i, entre d'altres, recomana la compra d'aliments ecològics, de temporada o de producció integrada.


La compra d'aliments ecològics, de temporada i els produïts amb sistemes de producció integrada, entre d'altres, apareixen entre els criteris d'adjudicació que “poden” ser tinguts en compte pels òrgans de contractació de compra pública d'alimentació i serveis de restauració.

Aquests requisits -voluntaris- apareixen a l'esborrany del Pla de Contractació Pública Ecològica de l'Administració General de l'Estat (AGE), els seus Organismes Autònoms i les Entitats Gestores de la Seguretat Social (2018-2025), que està en informació pública fins al proper 24 d'abril.

Per promoure la compra pública ecològica

Entre els seus objectius apareix el de promoure l'adquisició per part de l'administració pública de béns, obres i serveis amb el menor impacte mediambiental possible; servir com a instrument d'impuls del Pla d'acció de la UE per a l'economia circular i donar suport a la transició cap a una economia baixa en carboni.

En el Pla es determinaran els productes, obres i serveis en els quals l'AGE promourà un consum públic que tingui en compte paràmetres mediambientals, així com els criteris ecològics a tenir en compte en les seves diferents fases de contractació.

Afectarà a 20 àmbits, entre ells l'alimentació i serveis de restauració, la construcció i gestió d'edificis, la il·luminació interior d'edificis, productes i serveis de jardineria o el subministrament d'electricitat.

Criteris ecològics voluntaris

Els criteris mediambientals, voluntaris, previstos en el Pla es basen en les actuals recomanacions de contractació pública ecològica de la Unió Europea (UE), que poden ser incorporats als plecs de contractació com criteris d'adjudicació o de selecció del contractista, especificacions tècniques del contracte o condicions especials d'execució.

L'apartat dedicat a alimentació i serveis de restauració enumera els principals criteris d'adjudicació que poden ser tinguts en compte, a excepció de la restauració a bord de trens, que per la seva especial logística i limitacions d'espai, seguiran aquestes recomanacions en la mesura possible.

Així, recomana -a més de la compra d'aliments eco (sense fixar un percentatge, ni donar més detalls), de producció integrada o de temporada- la compra de productes d'aqüicultura obtinguts per mètodes de producció ecològica, la de productes animals criats amb nivells de benestar elevats i la compra a granel o en envasos amb continguts elevats de materials reciclats.

Coberts reutilitzables, paper ecològic...

Així mateix, advoca per l'ús de jocs de coberts, vaixelles, cristalleries i jocs de taula reutilitzables; la utilització de productes de paper ecològic; recollida selectiva dels residus i formació del personal; la reducció al mínim de l'ús de productes químics perillosos i l'ús de productes de neteja i rentaplats ecològics.

Aposta per la compra d'aparells de cuina amb un consum reduït d'aigua i energia, o la millora de les rutes de transport i reducció del consum d'energia i de les emissions dels vehicles utilitzats per deixar els serveis de restauració.

Finalment, parla que les màquines subministradores de begudes i fonts d'aigua utilitzin energia neta i no produeixin residus.

Els Departaments ministerials, els Organismes Autònoms i les Entitats Gestores de la Seguretat Social establiran en el termini d'un any des de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat del Pla, un marc d'actuació en el qual es fixin objectius mínims d'incorporació de criteris ecològics als contractes formalitzats en el període de durada del pla (7 anys).


Font: efeagro.com