Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Notícies  > El Govern lluitarà contra els ...
 
Dilluns, 12 de febrer de 2018

El Govern lluitarà contra els “falsos bio” i donarà suport a la consolidació del sector eco

La nova Estratègia per a la Producció Ecològica compta amb més de cent línies d'actuació per donar suport a la consolidació del sector. Entre elles, lluitar contra els “falsos bio” enfortir la confiança dels consumidors o estudiar el seu paper per crear ocupació i fixar població en el rural.


El Govern defensarà el consumidor contra l'ús indegut de les mencions reservades per a la producció ecològica (per mala informació o per una intenció d'obtenir lucre basant-se en el prestigi eco) per a la qual cosa establirà “una comunicació especial” amb cossos i forces de la seguretat de l'Estat per perseguir el frau, entre altres mesures.

Així apareix entre les 113 actuacions concretes de desenvolupament emmarcades en 36 línies estratègiques recollides en l'Estratègia per a la Producció Ecològica 2018-2020 del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient difosa aquest dijous.

Mesures encaminades a enfortir la confiança del consumidor

Encara que el sector ecològic és un “sector fortament controlat” (rep els controls oficials habituals en tota mena d'aliments més els específics de la producció ecológica), formalitzar un model de col·laboració amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat “serà una eina de gran utilitat a l'hora de prevenir i combatre l'aparició de determinats casos de frau”.

A més, es col·laborarà amb associacions de consumidors i entitats representatives de la restauració col·lectiva per evitar confusions, entre d'altres.

Mesures encaminades a enfortir i reforçar la confiança del consumidor al producte ecològic en un context de proliferació de punts de venda davant d'elincremento continuat del consum, que fins i tot s'ha mantingut en els moments econòmics més durs.

Farà especial recalcament a difondre què és la producció ecològica i com diferenciar-los per augmentar el coneixement sobre aquests aliments.

La producció ecològica i la seva contribució mediambiental

En general aquesta estratègia prova de donar resposta a quatre grans objectius: fomentar el consum intern i millorar la venda de productes eco; millorar la vertebració sectorialdonar suport a la consolidació del sector eco; i, estudiar el paper de la producció bio en la lluita contra el canvi climàtic.

El Ministeri assenyala que un dels reptes per als propers anys del sistema agroalimentari espanyol serà afrontar una integració més gran dels aspectes mediambientals i de lluita contra el canvi climàtic en les polítiques sectorials.

La coherència de l'agricultura i ramaderia ecològiques amb la política mediambiental podria trobar-se en la seva contribució a la sostenibilitat agroalimentària, a més poden jugar un important paper en pal·liar l'abandonament de l'activitat agrària en zones de baixa productivitat.

Via d'entrada per a la incorporació dels joves al treball en el rural

Caracteritzar el paper dels joves emprenedors i les dones rurals en el sistema de la producció ecològica és una altra línia clau, ja que pot ser una via d'entrada per a la incorporació dels joves en general, i de la dona en particular, al món del treball en el medi rural.

El sector eco ofereix una imatge d'implantació a tot el territori nacional, però la seva consolidació presenta importants diferències, no només territorials (Andalusia i Castella-la Manxa inclouen gairebé el 70 % de tota la superfície nacional en producció ecològica), sinó també sectorials.

Respecte a això últim, el document recull la preponderància dels sectors lligats a la producció vegetal sobre els de la producció ramadera, així com sobre els aqüícoles.

Preveu millorar el coneixement i la transparència a la producció ramadera i l'aqüicultura ecològica per impulsar el desenvolupament d'aquests subsectors.

Actualitzar la fiscalitat a la producció eco

D'altra banda, proposa estudiar la fiscalitat a la producció ecològica i traslladar al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública la informació disponible sobre els seus costos i marges per actualitzar el seu tractament en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

També parla d'analitzar els reglaments de la Política Agrària Comuna (PAC) que regulen els ajuts a l'agricultura eco (actualment el Feader i de fet un 6 % d'aquest fons rebut per Espanya per a 2014-2020 s'ha destinat a aquesta mesura concreta per gairebé 485 milions d'euros) i perspectives de futur PAC post 2020.

Millorar la interlocució entre les entitats representatives; amb el mateix Ministeri; estudiar la viabilitat d'una d'interprofessional del sector ecològic; i fins i tot conèixer el cooperativisme en producció eco per veure la seva inserció en un futur Marc Estratègic del Cooperativisme són altres línies recollides en el pla.


Font: efeagro.com | 9 FEBRER 2018 | A. Pasqual