Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Notícies  > Els microbis del sòl ...
 
Dimecres, 07 de febrer de 2018

Els microbis del sòl substitueixen el fertilitzant

Els microbis del sòl beneficiosos poden augmentar significativament els rendiments dels cultius alhora que redueixen la quantitat de fertilitzant. Això es mostra en un meta-estudi global realitzat per l’Institut d’Investigació d’Agricultura Orgànica FiBL i la Universitat de Basilea, que va ser publicat recentment a la prestigiosa revista “Frontiers in Plant Science”.


Els rendiments dels cultius poden incrementar-se fins a un 40 per cent si s’agreguen a terra els microorganismes beneficiosos del sòl, denominats biofertilitzants, durant la sembra. Aquest és el resultat d’un metaestudi mundial realitzat perFiBL i Universitat de Basilea. L’eficàcia òptima dels microbis inoculats depèn del contingut de fòsfor disponible a la planta a terra. Per tant, és crucial ajustar la fertilització amb fòsfor segons les necessitats dels microbis específics agregats. El nivell més alt d’eficàcia prevista s’aconsegueix amb l’addició de bacteris formadores de nòduls fixadors de nitrogen, que viuen en simbiosi amb lleguminoses, com fesols o pèsols, i que s’han seleccionat específicament per a certs cultius.

Addició de microbis per a àrees seques

En general, l’ús de microbis per augmentar els rendiments és més prometedor en àrees seques, com la regió mediterrània o les regions tropicals seques (per exemple, parts de l’Índia i Àfrica). En aquestes àrees climàtiques, es va aconseguir el major augment de rendiment.

Aquesta és la conclusió dels investigadors en la seva metaestudi, en el qual van tenir en compte 171 publicacions sistemàticament seleccionades a tot el món (1.672 comparacions per parelles). L’estudi va ser publicat a la revista de fama internacional “Frontiers in Plant Science”.

Altres resultats de l’estudi:

  • L’ús de microorganismes beneficiosos del sòl pot millorar l’eficiència de l’ús de fòsfor i nitrogen a la planta de cultiu. Això estalvia costos d’insumos de fertilitzants minerals per als agricultors i redueix l’impacte ambiental de la fertilització excessiva.
  • Especialment en àrees seques on la sembra ocorre durant la temporada de pluges, els rendiments poden augmentar. Aquest resultat de l’estudi és important, ja que es preveu que algunes regions del món es tornaran més seques al futur, i l’ús d’aquests microorganismes podria proporcionar una mesura d’adaptació al canvi climàtic. El gran potencial resideix, per tant, especialment en àrees seques com la regió mediterrània o parts de l’Índia o Àfrica.
  • Els increments de rendiment depenen de la categoria de microbis. Aquests inclouen, per exemple, bacteris fixadors de nitrogen que viuen en una simbiosi amb les arrels de les plantes lleguminoses (bacteris formadores de nòduls) i bacteris fixadors de nitrogen de vida lliure. Aquests bacteris arriben a la seva òptim en sòls amb un contingut relativament alt de fòsfor (P). Els bacteris i fongs solubilitzants de fòsfor funcionen millor amb un contingut mitjà de P a terra. L’eficàcia dels anomenats fongs micorízics arbusculars aconsegueix el seu òptim amb un contingut de P relativament baix.
  • L’eficàcia disminueix amb un contingut millorat d’humus a terra, que està vinculat a una població més gran de microorganismes del sòl. Això fa que sigui més difícil per als microorganismes recentment introduïts establir-se.

Font: bioecoactual.com (2/02/2018)
Estudi: “Improving Crop Yield and Nutrient Use Efficiency via Biofertilization”