Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Notícies  > Noves normes UNE sobre insums ...
 
Dijous, 21 de desembre de 2017

Noves normes UNE sobre insums utilitzables en producció ecològica

L'objectiu d'aclarir i ordenar el mercat d'aquests insums i oferir garanties als agricultors usuaris dels mateixos i es pretén que es converteixin en una referència per als productors, els fabricants d'insums i les entitats de certificació


El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, ha impulsat i finançat, a través de l'Associació Espanyola de Normalització (AENOR), l'elaboració d'unes normes privades i voluntàries per aclarir i ordenar el mercat dels productes agrícoles utilitzables en l'agricultura ecològica.

Atès que aquests productos no estan inclosos en l'àmbit d'aplicació dels Reglaments comunitaris que regulen la producció ecològica (encara que sí que inclouen normes bàsiques i llistats restringits de productes autoritzats), no poden ser certificats sota aquesta normativa, ni poden ser etiquetats ni publicitats amb el logo ecològic europeu. Aquesta situació ha donat lloc a confusió al mercat i ha generat una problemàtica per als agricultors davant de l'aparició de residus de substàncies no permeses en els productes acabats certificats com a ecològics, orgànics o biològics.

Per això, el Ministeri, a demanda del sector i dels grups d'interès afectats, ha impulsat i finançat l'elaboració d'aquestes normes UNE, amb l'objectiu d'aclarir i ordenar el mercat d'aquests insums i oferir garanties als agricultors usuaris dels mateixos. Alhora, es pretén que aquestes Normes UNE es converteixin en una referència per a agricultors, els fabricants d'insums i les entitats de certificació.

Normes UNE

D'aquesta forma, l'Associació Espanyola de Normalització posa a disposció del públic, a partir d'avui, tres noves normes d'aplicació voluntària per als insums utilitzats en la producció vegetal ecològica:

- UNE 142500: Productes Fertilitzants, esmenes i substrats de cultiu.

- UNE 315500: Productes per a la gestió de plagues i malalties vegetals.

- UNE 66500. Requisits mínims per a la certificació d'insummes utilitzables a la producció vegetal ecològica segons les Normes UNE 142500 i UNE 315500.

Les Normes UNE 142500 i UNE 315500 constitueixen normes de producte, que estableixen els requisits de producció, envasament, etiquetatge i comercialització de fertilitzants i fitosanitaris respectivament, i van dirigides als fabricants d'aquests insummes.

La Norma UNE 65500, en canvi, és una norma per a l'avaluació de la conformitat de les normes anteriors. Estableix els requisits mínims que han de complir els esquemes de certificació, tant referent al personal que participa en les diferents fases de l'avaluació, com en el procediment de certificació. Va dirigida a les entitats que vulguin certificar insums d'ús en producció agrícola ecològica que compleixin les normes UNE 142500 i UNE 315500.

L'elaboració d'aquestes normes, que s'ha allargat més de dos anys de treball, ha tingut una gran complexitat tècnica, atesa la multiplicitat de parts interessades i la necessitat de consens: experts de Comunitats Autònomes i de diferents Subdireccions del MAPAMA, ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació), Associacions representatives i Empreses fabricants i comercialitzadores d'insums (AEFA-Associació Espanyola de Fabricants d'Agronutrients; AEFISA-Associació Espanyola de Fitosanitaris i Sanitat Ambiental; ANFFE-Associació Nacional de Fabricants de Fertilitzants), representants del sector ecològic, Entitats de certificació de la producció ecològica i d'insums, etc.

La culminació d'aquest treball marca, per tant, un moment important per al desenvolupament de l'agricultura ecològica espanyola. Aquestes tres normes, voluntàries i pioneres, seran una valuosa eina que aportés solucions i que dotarà als productes certificats d'una distinció que serà valorada positivament pel mercat.


Font: MAPAMA