Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Notícies  > La producció ecològica i les ...
 
Dimecres, 13 de setembre de 2017

La producció ecològica i les seves repercussions en l'alimentació

Avui dia el model agrícola convencional resulta summament problemàtic, pel mal que causen els productes fitosanitaris i pels efectes d'aquests en el canvi climàtic


L'alimentació està estretament lligada a l'evolució de l'home en el seu procés de civilització. Els estàndards alimentaris van evolucionant així que s'incrementen les interaccions entre l'ésser humà i l'entorn on desenvolupa la seva activitat.

El subministrament d'aliments a una població és un dels principals objectius a tenir en compte en qualsevol pla de desenvolupament econòmic i social. Però la producció d'aliments no implica en exclusiva l'obtenció d'alts rendiments agronòmics, sinó aconseguir aliments que siguin per si mateixos suficients per a la nutrició i per tant aptes per mantenir la salut.

Avui dia el model agrícola dominant i convencional resulta summament problemàtic, no només pel mal que causen els productes fitosanitaris, sinó també pels efectes d'aquests en el canvi climàtic, la pèrdua de diversitat biològica i la incapacitat per assegurar una sobirania alimentària. Aquestes qüestions estan estretament interrelacionades i han d'abordar-se de manera conjunta per fer plenament efectiu el dret a l'alimentació. Per tot això, és necessària voluntat política per reavaluar i fer front als interessos particulars, els incentius i les relacions de poder que mantenen dempeus l'agricultura industrial dependent de productes agroquímics.

L'agroecologia es presenta com la millor opció per respondre a les necessitats dels consumidors per recuperar la qualitat alimentària, la sostenibilitat i l'equitat social en un sentit ampli, mentre respon a les preocupacions de salut i medi ambient i assegurar els mitjans de vida en l'agricultura local a petita escala. Els mètodes agroecològics per a la producció d'aliments, són més holístics i estan basats en la coparticipació dels avenços científics respectuosos amb el medi ambient i l'equilibri que marca la mateixa naturalesa, tenint en compte el paper multifuncional de l'agricultura a la producció d'aliments, la millora i increment de la biodiversitat, amb la finalitat de proporcionar seguretat alimentària sostenible als diferents territoris.

Les tècniques de producció ecològiques, reconegudes com a sostenibles, són favorables per produir aliments d'alta concentració i més densitat nutricional i valor organolèptic. Això posa de manifest el doble atractiu que presenten els aliments ecològics i l'important de la seva ingesta sobre la salut. D'una banda, són aliments que no estan exposats a substàncies de caràcter tòxic procedents dels pesticides fets servir en l'agricultura convencional, i l'acumulació de nitrats (potencialment tòxics), presència d'additius alimentaris, etc. D'altra banda, la composició nutricional dels aliments ecològics és més equilibrada proporcionant els nutrients en prou quantitats a les dosis recomanades.

Entre els principis de la producció ecològica, un d'ells és el principi de la salut, que inclou també una descripció del concepte de sostenibilitat. En aquest sentit, la sostenibilitat fa referència al concepte general d'aliment sostenible, obtingut mitjançant tècniques que són respectuoses amb el paisatge i el manteniment dels serveis de l'ecosistema, tals com sòls fèrtils i aigua neta, mentre que assegura una renda justa per als productors i costos adequats als consumidors.


María Dolores Raigón és catedràtica en el Departament de Química a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural de la Universitat Politècnica de València, Espanya. És també presidenta de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica.


Font: elpais.com | opinió | María Dolores Raigón | 29 AG 2017