Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Notícies  > Memòria d’activitats i de ...
 
Dijous, 11 de maig de 2017

Memòria d’activitats i de gestió econòmica del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 2016

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica et fa a mans la versió digital de la Memòria d’activitats i de gestió econòmica corresponent a l’exercici 2016.


En la darrera sessió del mes de març de la Junta Rectora del CCPAE, es va aprovar la Memòria d'activitats i gestió econòmica del Consell corresponent a l'any 2016, que recull el seguit d'actuacions que realitza l'entitat en relació al control i la certificació, les actuacions de comunicació i promoció, i tot allò referent a l'organització, els recursos humans i els comptes anuals, entre d'altres.

Les dades del sector

Pel que fa a producció agroalimentària ecològica a Catalunya, l’any 2016  es confirma una nova pujada en nombre d'operadors, concretament del 7,43%, arribant als 3.238 inscrits.

Pel que fa a les superfícies de cultius, ja s'ha arribat a les 171.937 hectàrees. Destaca el creixement dels cultius de fruiters, amb un augment del 38,87% i de vinya, amb un increment del 18,33%.

La ramaderia ecològica augmenta un 5,16% en el seu conjunt. Creixen l'avicultura d'ous (+58,82%), l'avicultura de carn (+16,67%) i l'equí (+13,24%).

Les activitats industrials han tornat a créixer de forma important un any més. 2016 ha vist incrementada l'activitat agroalimentària ecològica en un 6,54%. Destaquen els creixements d'altres activitats com l'elaboració/embotellament de vins, caves i escumosos (+12,43%), la manipulació i/o envasament de la producció hortofrutícola (+%12,5%), l'elaboració de productes carnis (+12,82%) o la manipulació, elaboració i envasament de productes avícoles (+26,67%).

D’altra banda, el creixement de facturacions del darrer exercici econòmic comptabilitzat (2018) va ser del 37,8%, arribant als 401 milions d’euros de volum facturat. I val a dir també que els operadors elaboradors representen el 84,21% d’aquesta xifra.

Objectius de la Junta Rectora del CCPAE per al 2017

La Junta Rectora del CCPAE es planteja per enguany col·laborar en el desplegament del nou marc legal de la producció agroalimentària ecològica. Així mateix, la Junta considera que cal incidir en la millora de la qualitat i la quantitat dels serveis de certificació, de la mateixa manera que es planteja millorar l'eficiència i la comunicació del servei. L'entitat vol millorar el coneixement del sistema de producció ecològica i vetllar pel compliment de la normativa, actuant contra el frau al mercat. L'òrgan de direcció del Consell continuarà col·laborant amb el Departament d’Agricultura com a autoritat competent, tot participant en l'execució del nou Programa de Foment 2015-2020, i mantindrà la relació de col·laboració amb les autoritats de control d’Espanya i Europa com ha realitzat fins ara.

Aprovats els comptes anuals

El CCPAE ha superat de forma satisfactòria l'auditoria externa que reben els comptes anuals, aprovats també en sessió de Junta Rectora, i els pressupostos s'han executat durant 2016 ajustant-se a les previsions inicials. L’Àrea econòmico-financera ha realitzat, com cada any, les seves tasques ordinàries de facturació i liquidació d’impostos, recaptació de taxes i altres ingressos, les comunicacions pertinents als operadors corresponents a les liquidacions, renovacions i declaracions de l’activitat, les estadístiques anuals, i la presentació periòdica de comptes a les instàncies pertinents.

Acreditacions i política de qualitat

El CCPAE fa anys que ofereix un servei de certificació molt complet, amb certificacions acreditades per diferents governs. Es mantenen les acreditacions aconseguides. El Consell va rebre durant l'any passat diverses auditories per part de diverses institucions i organismes per acreditar la seva competència tècnica i per a certificar la transparència en la seva gestió.

Augmenten les visites d’ampliació i de seguiment

Pel que fa a les inspeccions, es van realitzar 395 visites d’inscripció, 621 controls per ampliació de dades del Registre (que va suposar un creixement del 7,44% respecte l’any anterior), i 2.922 visites de seguiment, un increment del 12,64%.

De cara al 2017, la previsió d’inspeccions és de 3.244 visites de seguiment ja planificades, un 6,96% més que l'any anterior.

Més de 38.600 productes autoritzats

El CCPAE ha tramitat 8.782 autoritzacions de productes nous o actualitzacions de producte, un 3% més que l'any anterior. Ja s’ha arribat al voltant dels 42.290 productes autoritzats.

El Consell ha avaluat com cada any el compliment de la normativa i ha emès 3.742 certificats de conformitat, i també ha emès altres acreditatius per als peticionaris d'ajuts agroambientals, o d'altres ajuts de programes de qualitat del govern.

Difusió de la normativa i dades trameses i denúncies

El Consell ha realitzat o col·laborat a 11 cursos i jornades tècniques per a la difusió de la normativa de producció ecològica i el seu control i etiquetatge. També ha procedit, com cada any, a informar a les autoritats sobre les dades dels operadors i totes aquelles dades requerides per atorgar els ajuts dels programes de qualitat, entre d’altres. Durant el 2017, s'han tramitat un total de 11 denúncies.

Actuacions de comunicació i promoció

La tasca divulgativa del CCPAE continua cercant la participació i el compromís dels seus operadors i de les comunitats creades al voltant de les xarxes socials del Consell. Al Facebook es va assolir la xifra de 4.426 seguidors i a Twitter es va arribar als 2.745 seguidors. Pel que fa al web, s'han publicat gairebé 2,4 notícies per setmana, de mitjana. L’eina del butlletí de notícies, amb 24 edicions continua com a eina fonamental de comunicació amb els operadors. També s’han realitzat 24 comunicacions als operadors: 6 circulars tècniques, 2 comunicacions generals i 16 convocatòries de participació a fires o esdeveniments.

S’ha realitzat la mateixa tasca de sempre d’atenció als mitjans, amb enviaments de comunicats i convocatòries de premsa, i realitzant una roda de premsa de presentació de les estadístiques anuals i una visita per a periodistes a una granja de porcs ecològics.

S’ha promogut la participació dels operadors amb el 6è Concurs Fotogràfic, i s'ha participat amb la celebració de la 4a Setmana Bio catalana.

Destaca l’assistència i participació del Consell a fires com Biofach, Alimentaria, Biocultura Barcelona i l'Ecososteniblewine i la Fira Ecològica dels Pirineus. El CCPAE ha col·laborat mitjançant convenis amb diverses fires i mercats, i amb projectes com llotjapae.cat, la Guia Parc a Taula, entre d’altres. Des de l’entitat s’ha participat a diverses jornades i debats, i s'han mantingut reunions amb la nova consellera i direcció del Departament d'Agricultura.

Durant 2016 es va planificar totes les actuacions de difusió i promoció a través d'un Pla anual, que s'ha dut a terme havent acomplert 41 de les 46 actuacions planificades, i s'ha executat el 82,24% del pressupost previst.

Atentament,

Junta Rectora del CCPAE

2 de maig de 2017