Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Notícies  > Nou sistema de certificació ...
 
Dimarts, 18 d'abril de 2017

Nou sistema de certificació electrònica de la UE per a les importacions de productes ecològics

A partir de demà serà aplicable un nou sistema de certificació electrònica que permetrà un seguiment més exhaustiu de les importacions de productes ecològics, convertint la UE en líder mundial en matèria de traçabilitat i recopilació de dades fidedignes sobre el comerç d'aquests productes.


Aquest sistema pioner de certificació electrònica contribuirà a reforçar les disposicions sobre seguretat alimentària i reduir els possibles fraus. Així mateix, reduirà la càrrega administrativa d'operadors i administracions i proporcionarà dades estadístiques molt més detallades sobre les importacions de productes ecològics.

Durant un període de transició de sis mesos es faran servir certificats en format tant imprès com electrònic. A partir del 19 d'octubre de 2017, les importacions de productes ecològics només es podran efectuar a l'empara de certificats electrònics.

En paraules de Phil Hogan, comissari d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la UE: «El nostre afany per aplicar rigoroses mesures de certificació i inspecció és un component important de les normes de seguretat alimentària de la UE. Aquestes exhaustives normes ens han permès ocupar el primer lloc en matèria d'aliments a escala mundial, però hem de continuar buscant noves i millors maneres de progressar encara més en aquest àmbit. Les noves normes augmentaran la traçabilitat dels productes ecològics, per als que hi ha un important mercat en creixement.».

A la pràctica, els canvis requeriran la incorporació d'aquests certificats d'importació al sistema informàtic veterinari integrat (TRACES), l'actual sistema electrònic de la UE per seguir els moviments dels productes alimentaris a tota la UE. Ha quedat demostrat que el sistema TRACES, accessible 24 hores al dia 7 dies a la setmana, facilita el comerç, permetent als socis comercials i a les administracions competents obtenir fàcilment informació sobre els moviments de les seves trameses i accelerant els procediments administratius Asimismo, s'ha comprovat que constitueix una valuosa eina per poder reaccionar amb rapidesa davant de les amenaces sanitàries en seguir el rastre dels moviments de les trameses i facilitar la gestió del risc de les partides rebutjades.

Antecedents

En resposta a les recomanacions del Tribunal de Comptes Europeu i a les preocupacions dels Estats membres en relació amb el seguiment dels moviments dels productes ecològics i per la coherència dels controls d'importació, les noves normes tenen per objecte augmentar la traçabilitat dels productes ecològics i reduir els possibles fraus.

El 14 d'octubre de 2016 es va publicar el Reglament d'Execució (UE) 2016/1842 de la Comissió, pel que es modifica el Reglament (CE) 1235/2008, referent al certificat de control electrònic per als productes ecològics importats i altres elements, i el Reglament (CE) 889/2008, referent als requisits que han de complir els productes ecològics transformats o conservats i a la transmissió d'informació.


Font: Comunicat de premsa de la Comissió Europea.