Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Informació general  > Producció d'aliments transformats
 

Producció d'aliments transformats

Transformacio

Normes generals

La preparació d’aliments ecològics transformats es mantindrà separada en el temps o en l’espai dels aliments no ecològics.

La composició d’aliments ecològics transformats estarà subjecta a les següents condicions:

  1. el producte s’obtindrà principalment a partir d’ingredients d’origen agrari. A l’hora de determinar si un producte s’obté principalment a partir d’ingredients d’origen agrícola, no es tindran en compte l’aigua i la sal de taula que s’hagin afegit;
  2. únicament es podran utilitzar additius, coadjuvants tecnològics, agents aromatitzants, aigua, sal, preparats de microorganismes i enzims, minerals, oligoelements, vitamines, aminoàcids i altres micronutrients als aliments per a usos nutricionals específics si han estat autoritzats per al seu ús a la producció ecològica;
  3. només s’utilitzaran ingredients agrícoles no ecològics si han estat autoritzats per al seu ús a la producció ecològica de conformitat amb l’article 21 o han estat autoritzats provisionalment per un Estat membre;
  4. no hi podrà haver simultàniament un ingredient ecològic i el mateix ingredient obtingut de forma no ecològica o procedent d’una explotació en fase de conversió;
  5. els aliments produïts a partir de cultius que hagin estat objecte de conversió contindran únicament un ingredient vegetal d’origen agrari.

No s’utilitzaran substàncies o tècniques, que reconstitueixin propietats que s’hagin perdut en la transformació i l’emmagatzemament d’aliments ecològics, que corregeixin les conseqüències d’una actuació negligent al transformar aquests productes o que fora d’això puguin induir a error sobre la verdadera naturalesa del producte.

Més informació:


Data d'actualització: 07.05.2016