Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Etiquetatge

Quan els consumidors trien comprar productes ecològics, necessiten estar segurs que el producte que volen comprar s’ha produït d’acord a les normes de producció ecològica i que la informació present a l’etiquetatge, en relació a l’ús d’indicacions i termes que facin referència a que es tracta d’un producte ecològic, permet diferenciar clarament si el producte és o no ecològic.

Per aquest motiu, la Unió Europea reserva l'ús d'una sèrie d'indicacions específiques que només poden utilitzar-se en l'etiquetatge dels productes i aliments ecològics, així com d'un distintiu o logotip exclusiu per a la producció ecològica de la Unió Europea. Aquest distintiu està dissenyat per facilitar la identificació dels productes ecològics als consumidors, i garantir que han estat produïts d'acord amb les normes d’agricultura ecològica de la UE, o, en el cas d'aliments importats, d'acord amb una sèrie de normes equivalents, quan no idèntiques.

L’etiquetatge dóna tota la informació relativa a les característiques pròpies dels aliments, des de la seva naturalesa i procedència fins als ingredients que el componen i les seves característiques nutricionals. El correcte etiquetatge garanteix la circulació d’aliments segurs, la protecció dels interessos de les persones productores i consumidores i evita les pràctiques enganyoses. Les etiquetes dels aliments ecològics, a més de complir amb tota la normativa general que regula l’etiquetatge obligatori, també ha de complir amb les normes específiques d’etiquetatge dels productes agroalimentaris ecològics.


Ús de termes referits a la producció ecològica

Es considerarà que un producte inclou termes que es refereixen al mètode de producció ecològic quan, en l’etiquetatge, publicitat o documents comercials, el producte, els seus ingredients o les matèries primeres per a alimentació animal es descriguin en termes que suggereixin al comprador que el producte, els seus ingredients o les matèries primeres per a alimentació animal s’han obtingut conforme a les normes establertes en virtut de la normativa europea de producció ecològica. En particular, els termes enunciats al final d'aquesta secció, els seus derivats o abreviatures, tals com a "bio " i "eco", utilitzats aïlladament o combinats, es podran emprar en tota la Comunitat i a qualsevol llengua comunitària per a l’etiquetatge i la publicitat d’un producte quan aquest compleixi els requisits establerts per l'esmentada normativa.

A l’etiquetatge i la publicitat de tot producte agrari viu o no transformat, només podran utilitzar termes que facin referència al mètode de producció ecològic quan a més tots els ingredients del producte s’hagin produït de conformitat amb els requisits de la normativa europea de producció ecològica.

Els termes referits a la producció ecològica no es podran emprar en cap punt de la Comunitat ni a cap llengua comunitària per a l’etiquetatge, la publicitat i els documents comercials dels productes que no compleixin els requisits establerts en la normativa europea de producció ecològica, llevat que no s’apliquin a productes agraris en aliments o a pinsos o que clarament no tinguin cap relació amb la producció ecològica.

A més, no s’utilitzarà cap terme, inclòs el terme utilitzat a les marques registrades, ni pràctiques usades a l’etiquetatge ni a la publicitat que puguin induir a error el consumidor o l’usuari suggerint que un producte o els seus ingredients compleixen els requisits de l'esmentada normativa.

Pel que fa als aliments transformats, els termes referits al mètode de producció ecològic es podran emprar:

 1. en la denominació de venda, sempre que:
  1. els aliments compleixin amb la totalitat de les normes generals de producció ecològica dels aliments transformats,
  2. almenys el 95%, expressat en pes, dels ingredients d'origen agrari siguin ecològics;
 2. únicament en la llista d'ingredients, quan els aliments compleixin amb les normes generals de producció ecològica dels aliments transformats, tot i que en aquest cas es podran utilitzar ingredients agrícoles no ecològics i, en el cas d'aliments transformats produïts a partir de cultius en conversió, podran contenir més d'un ingredient vegetal d’origen agrari.
 3. en la llista d'ingredients i en el mateix camp visual que la denominació de venda, sempre que:
  1. l'ingredient principal sigui un producte de la cacera o la pesca,
  2. contingui altres ingredients d'origen agrari que siguin ecològics en la seva totalitat,
  3. els aliments compleixin amb les normes generals de producció ecològica dels aliments transformats, tot i que en aquest cas es podran utilitzar ingredients agrícoles no ecològics i, en el cas d'aliments transformats produïts a partir de cultius en conversió, podran contenir més d'un ingredient vegetal d’origen agrari.

 

Indicacions obligatòries

Quan s'utilitzin els termes relatius al mètode de producció ecològica

 1. el codi que identifica a l'entitat de control i certificació de la que depengui l’operador responsable de l’ultima producció o operació de preparació, haurà de figurar també a l’etiquetatge;
 2. el logotip comunitari que identifica la producció agroalimentària ecològica, pel que respecta als aliments envasats, haurà de figurar també a l’envàs;
 3. quan s’utilitzi el logotip comunitari, la indicació del lloc en el qual s’hagin obtingut les matèries primeres agràries de les que es compon el producte haurà de figurar també en el mateix camp visual que el logotip i adoptarà una de les formes següents, segons procedeixi:
  • "Agricultura UE", quan les matèries primeres agrícoles hagin estat obtingudes a l'UE.
  • "Agricultura no UE", quan les matèries primeres agràries hagin estat obtingudes a tercers països.
  • "Agricultura UE/no UE": quan una part de les matèries primeres agràries hagi estat obtinguda en la Comunitat, i una altra part en un tercer país.

 

La menció "UE" o "no UE" podrà ser substituïda pel nom d’un país o completada amb l'esmentat nom en el cas que totes les matèries primeres agràries de què es compon el producte hagin estat obtingudes al país que es tracti.

L’ús del logotip comunitari i el codi que identifica a l'entitat de control i certificació seran optatius per als productes importats de tercers països.

Logotip de producció ecològica de la Unió Europea

Logo_UE

El logo d'agricultura ecològica de la UE ofereix als consumidors plenes garanties que l'origen i la qualitat dels aliments i begudes compleix els requisits establerts en el Reglament d'agricultura ecològica de la UE. Els avantatges d'utilitzar aquest símbol és que els consumidors de qualsevol Estat Membre podran reconèixer amb facilitat l'origen ecològic dels productes, amb independència d'on procedeixin.

Aquest distintiu està dissenyat per garantir que els productes que vostè adquireix estan produïts d'acord amb el Reglament en agricultura ecològica de la UE, o, en el cas d'aliments importats, d'acord amb una sèrie de normes equivalents quan no idèntiques.

A més d'aquest logotip, també es podran utilitzar logotips nacionals i privats en l'etiquetatge, la presentació i la publicitat dels productes ecològics.

 

A continuació podeu accedir a la pàgina del Logo Europeu per a la producció agroalimentària ecològica, en la qual us ho podeu descarregar en diferents formats (.jpg, .eps, .gif,...), i a més a més trobareu un apartat de preguntes més freqüents, el manual d'ús i les normes d'utilització de l'esmentat logotip.

Llistat dels termes referits a la producció ecològica en diferents idiomes comunitaris

 

BG en búlgar: Биологиуен
CAT en català: ecològica, biològica
CS en txec: ekologické, biologické
DA en danès: økologisk
DE en alemany: ökologisch, biologisch
ES en espanyol: ecológico, biológico
ET en estoni: mahe, ökoloogiline
EL en grec: βιολογικό
EN en anglès: organic
FR en francès: biologique
GA en gaèlic: orgánach
HU en hongarès: ökológiai
IT en italià: biologico
LT en lituà: ekologiškas
LU en luxemburguès: biologesch
LV en letó: biologisks, ekologisks
MT en maltès: organiku
NL en neerlandès: biologisch
PL en polonès: ekologiczne
PT en portuguès: biológico
RO en romanès: ecologic
SK en eslovac: ekologické, biologické
SL en eslovè: ekološki
FI en finès: luonnonmukainen
SV en suec:

ekologisk

 

Més informació:


Data d'actualització: 23.06.2015