Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Formació  > Formació continuada  > Curs bàsic de Producció Agrària Ecològica
 

Curs bàsic de Producció Agrària Ecològica


logoRuralcat

La producció agrària ecològica és un sistema de producció que es fonamenta en una gestió sostenible de les activitats agrícoles i pecuàries, així com de les empreses d'elaboració i comercialització que intervinguin en l'obtenció de productes que utilitzin les indicacions protegides de l'agricultura ecològica en l'etiquetatge dels productes agroalimentaris obtinguts.

El Regalment (CE) 834/2007 estableix unes normes de producció que han d'aplicar tots els operadors, el compliment de les quals ha de ser verificat per una autoritat o organisme de control. Per a poder adaptar el funcionament de les explotacions i les empreses al sistema d'agricultura ecològica, cal disposar d'uns coneixements bàsics d'aquesta normativa específica, així com dels requisits de control que comporta.

Per tots aquests motius s'ha establert un curs formatiu adreçat a tots es titulars d'empreses dedicades a la producció agroalimentària ecològica, el qual disposa d'una part comuna per a tots els tipus d'operadors i una part específica adaptada al tipus d'orientació productiva desenvolupada per a cada tipus d'empresa.

Aquest curs bàsic ha estat establert i regulat en l'Ordre ARP/52/2003 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la qual ha regulat el bloc genèric del curs, així com un bloc específic per producció extensiva i ramaderia. Mitjançant la Resolució ARP/1521/2005, de 9 de maig, s'han aprovat els continguts dels blocs específics que corresponen als cursos bàsics de producció agrària ecològica per a producció hortícola i per a producció fructícola.

Les organitzacions professionals agràries més representatives, la representació del món cooperatiu, així com d'altres institucions o entitats privades que organitzin cursos de formació de producció agrària ecològica, hauran d'homologar el contingut del programa i el professorat al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, d'acord amb el que preveu l'Ordre de 15 de març de 2000, per la qual s'estableix el procediment per a l'homologació de cursos i activitats per a la millora de la qualificació professional agrària, modificada per l'Ordre ARP/111/2002, de 27 de març de 2002.

Actualment hi ha tres cursos relacionats amb la PAE, que es poden realitzar a través del portal telemàtic RuralCat:

 

Per conèixer els períodes d'inscripció i les dates de realització dels cursos podeu consultar aquest enllaç.


Data d'actualització: 02.08.2017