Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Formació  > Cicles formatius  > Grau mitjà de Producció agroecològica
 

Grau mitjà de Producció agroecològica

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per obtenir productes agropecuaris ecològics de qualitat amb tècniques agrícoles i ramaderes que millorin la biodiversitat, l’estabilitat del medi ambient i la fertilitat del sòl, aplicant la normativa de producció ecològica de benestar animal, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts

 • Fonaments agronòmics
 • Fonaments zootècnics
 • Implantació de cultius ecològics
 • Taller i equips de tracció 
 • Infraestructures i instal·lacions agrícoles
 • Principis de sanitat vegetal
 • Producció vegetal ecològica
 • Producció ramadera ecològica
 • Maneig sanitari de l'agrosistema 
 • Comercialització de productes agroecològics
 • Formació i orientació laboral 
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Síntesi
 • Anglès tècnic
 • Formació en centres de treball

 

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

Centres on s'imparteix

Escola agrària de Manresa (08020486)
c. Ramon d'Iglésies, 5-7
08242 Manresa
Tel. 938749060
Centre: Públic
Horari: diürn-matí

Escola agrària d'Alfarràs (25000250)
partida el Sot, s/n
25120 Alfarràs
Tel. 973760100
Centre: Públic
Horari: diürn

Escola agrària d'Amposta (43000330)
av. Josep Tarradellas, 2-12
43870 Amposta
Tel. 977701500
Centre: Públic
Horari: diürn-matí

Institut de Castellar (08046682)
c. Carrasco i Formiguera, 6
08211 Castellar del Vallès
Tel. 937144344
www.inscastellar.cat
Centre: Públic
Horari: diürn-matí

Institut d'Horticultura i Jardineria (43007385)
autovia de Bellissens, 41
43204 Reus
Tel. 977753929
www.hortojardi.com
Centre: Públic
Horari: diürn-matí

Institut Les Salines (08074631)
av. 11 de setembre, 36
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 933794097
Centre: Públic
Horari: diürn-matí

 

Més informació

Tècnic o tècnica en producció agroecològica (Codi: CFPM AR20)

Tècnic o tècnica en producció agroecològica, perfil professional de producció agrícola ecològica  (Codi: CFPM AR21)

Normativa

Decret 228/2013, d'1 d'octubre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica (DOGC núm. 6473, 4.10.2013)

Data d'actualització: 07.09.2017