Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Comerç


El sector ecològic a Espanya

Portada informe EcoLogical

Aquest informe, publicat per la consultora especialitzada en projectes bio Eco Logical.bio, inclou les dades més rellevants del mercat ecològic estatal, del consumidor, del sector productiu (tant agrícola com transformador), dels canals de distribució dels productes bio i del context internacional, que posiciona a Espanya com una referència mundial quant a producció, mentre que respecte al consum mostra el repte davant del qual estem situats.

Descarrega aquest estudi, en format pdf:

 

Distribució del valor afegit de la cadena alimentària ecològica

Distribution_added_value_organic_food_chain

En aquest estudi es va investigar la creació i distribució del valor afegit en una sèrie de cadenes de distribució de productes ecològics de diferents països de la UE. Els resultats d'aquest estudi indiquen que es crea un valor afegit superior en el sector ecològic que en les cadenes de distribució convencionals. Tanmateix, no es van trobar evidències que la proporció del valor afegit que acaba a mans dels agricultors ecològics sigui més alta que en el cas dels agricultors convencionals. Al igual que passa en el sector convencional, la proporció del valor afegit que perceben els agricultors ecològics és molt petita. No es van identificar patrons comuns respecte l'impacte dels diferents tipus de venda en la creació i distribució del valor afegit. Les inversions en aspectes de qualitat, l'augment de l'interès dels consumidors pels aliments ecològics, la diferenciació de productes i l'eficiència en la gestió de la cadena de distribució són factors rellevants que contribueixen a un major valor afegit.

Aquest estudi ha estat finançat per la Unió Europea i realitzat per investigadors de l’Institut Thünenen (Alemania), la Universitat Politècnica de la Marche (Itàlia), l'Organic Research Center (UK) i el FIBL (Suïssa).

Descarrega aquest estudi, en format pdf:

 

El mercat de l’alimentació ecològica a Alemanya

El mercat de l’alimentació ecològica a Alemanya

Aquest estudi, publicat per l’ICEX, ha estat realitzat per Adrián Hernández Fernández, sota la supervisió del Departament d’Agroalimentaris de l’Oficina Econòmica y Comercial de l’Ambaixada d’Espanya a Düsseldorf. El seu objectiu és donar una visió de conjunt sobre el mercat alemany de l’alimentació ecològica, incidint en dades de producció, distribució i consum.

Descàrrega de l'informe complet, en format pdf:

 

Caracterització del sector de la producció ecològica espanyola en termes de valor, volum i mercat

portada_MAGRAMAInforme2012

Aquest estudi publicat pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) recull informació sectorial sobre la producció ecològica espanyola amb els objectius de, per una part, revisar i actualitzar els principals aspectes i magnituds que defineixen i caracteritzen al sector ecològic espanyol i, per una altra part, analitzar altres aspectes d'interès per a comprendre la situació i projecció del sector, com son la internalització sectorial i la configuració de les cadenes de valor dels productes ecològics.

Descàrrega d'aquest estudi, en forma pdf:

 

Informe sobre el mercat ecològic britànic

OrganicMarketUK2016

La Soil Association publica un informe anual en el qual s'ofereix informació actualitzada sobre el que està succeint en el mercat d'aliments ecològics al Regne Unit així com la percepció que tenen els consumidors. A més, inclou informació específica de Gales i Escòcia.

Descàrrega de l'informe complet, en format pdf:

 

Alimentació Ecològica: Context, visió del sector i perspectives del consumidor

Portada estudi Mercabarna

Segons el director general de Mercabarna, Josep Tejedo, "hem encarregat aquest estudi després d'haver observat el gran creixement del consum intern i les exportacions dels aliments ecològics en els últims anys a Catalunya, malgrat la crisi econòmica". "Ho hem fet -ha continuat dient Tejedo- per presentar noves oportunitats de negoci a les empreses transformadores i distribuïdores de productes frescos de Mercabarna, davant les expectatives de creixement dels productes ecològics a Europa".

Descàrrega d'aquest estudi, en format pdf:

 

Caracterització de la comercilització i distribució de productes ecològics a través dels canals de venda especialitzats

Portada estudi Canals de venda especialitzada

El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) ha promogut un treball d'investigació orientat a caracteritzar els canals especialitzats de distribució de productes ecològics. Aquest treball s'iinscriu en el marc d'actuacions del MAGRAMA orientades a definir i caracteritzar el sector de la producció i comercialització dels productes ecològics a Espanya.

Descarrega aquest estudi, en format pdf:

 

Estudi-diagnosi de la situació de la comercialització d’aliments carnis frescos i escorxadors ecològics a Espanya

Portada estudi SEAE

La Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica, SEAE, l’any 2014 va publicar aquest estudi-diagnosi de la situació de la comercialització d’aliments carnis frescos i escorxadors ecològics a Espanya, cofinançat pel Programa Empleaverde, que és la iniciativa amb la que la “Fundación Biodiversidad” desenvolupa la seva activitat com a entitat gestora del Fons Social Europeu.

Descarrega aquest estudi, en format pdf:

 

Circuits curts de comercialització a Euskal Herria

portada_CC_EuskalHerria

Aquest estudi, elaborat per l'ONG basca de cooperació al desenvolupament Mundabat, analitza diferents aspectes relacionats amb els canals curts de comercialització d'aliments i presenta diferents iniciatives que estan sorgint a Euskal Herria, totes les quals tenen en comú el compromís i la proximitat entre persones baserritarras (pagesos) i consumidores.

Descàrrega d'aquest estudi, en format pdf:

 

El sector de l'oli d'oliva ecològic a Catalunya. Una anàlisi de la campanya 2008/09 a partir dels fluxos de producció des del camp al molí

Portada_Sector_aceite_eco_Cat

L'objectiu d'aquest estudi, realitzat per dos investigadors del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA-UPC-IRTA), és el d'oferir una diagnosi del sector a Catalunya, des de la fase agrària de producció ecològica de les olives fins a la producció de l'oli d'oliva ecològic, a partir, bàsicament, de la quantificació dels fluxos de producció dels inscrits al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), tant productors d'olives com elaboradors i/o envasadors d'oli. Entre altres qüestions, el treball tracta de determinar quina part de la producció ecològica d'olives i d'oli d'oliva a Catalunya acaba traslladant-se al sector convencional, i quina part de la matèria primera utilitzada pels elaboradors i/o envasadors catalans d'oli ecològic s'obté fora de la comunitat autònoma.

 

Menjadors escolars ecològics

Fitxa PAE 14: Menjadors escolars ecològics

Aquesta fitxa tècnica, l’autora de la qual és l’Alba Gros, amb el suport de la Taula de Treball d'Alimentació Escolar Ecològica; explica els principals aspectes que han de tenir en compte els productors que vulguin comercialitzar els seus productes ecològics en els menjadors escolars. Així, per una banda, es comenten les avantatges i les dificultats detectades, s’expliquen els diferents tipus de menjadors existents i es valora quines mides i qualitats dels productes són més adequades per introduir-los en els menjadors, entre d’altres. Per altra banda, es presenten diverses experiències d’introducció d’aliments ecològics a Catalunya que, de ben segur, serviran d’exemple per a altres productors interessants en aquest tipus de comercialització d’aliments ecològics.

Descàrrega d'aquest fitxa, en format pdf:

 

Caracterització del mercat dels productes ecològics als canals especialistes de venda

portada_EstudiVendaEcoMAGRAMA

Aquest estudi, que ha estat promogut pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) analitza els canal de venda especialistes d’aliments ecològics a Espanya. L’objectiu del treball és conèixer i valorar una part important de l'estructura de comercialització de productes ecològics; l'integrada pels canals minoristes especialitzats en la venda d'aquests productes i identificar i caracteritzar aquests canals. El projecte també estudia quines són les línies de millora i estratègies de màrqueting més convenients per incrementar l'operativitat i eficàcia dels esmentats canals especialitzats i, amb això, de tota l'estructura de comercialització dels productes ecològics.

Descarrega aquest estudi, en format pdf:

 

Mercat ecològic a Suïssa

portada_MercatEcoSuissa

L’Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX) ha publicat una actualització de la nota informativa sobre el sector dels productes biològics a Suïssa que havia presentat el 2010. En aquest document es presenta la definició i les característiques del sector, s’analitza l’oferta i la demanda de forma qualitativa, s’informa sobre preus i la seva formació, així como sobre la percepció que té el mercat suís del producte espanyol, la distribució i les condicions per accedir-hi. Als annexos s’inclou més informació d’interès per al sector.

Descarrega la nota sectorial, en format pdf:

 

Estudi de mercat al Regne Unit: Productes alimentaris ecològics i gurmets

portada_EstudiMercatUK

El present estudi, elaborat per Jordi Marimon, d’Acció10, i supervisat pel Centre de Promoció de Negocis de Londres, és una valoració de les possibilitats d’introduir aliments ecològics i gurmet al mercat del Regne Unit. En aquest treball s’analitzen les tendències del mercat, els factors clau de l’èxit que han de reunir els productes, les canals de distribució més interessants (establiments, proveïdors i distribuïdors), la legislació vigent, així com la presència de productes catalans en aquest mercat.

Descàrrega d'aquest estudi, en format pdf:

 

Estudi sobre el mercat ecològic europeu

Portada_Organic_Market_Europe

L’Institut de Recerca en Producció Ecològica (FiBL) i el Programa Suís de Promoció de les Importacions (SIPPO) acaben de publicar la tercera edició de l’estudi “El mercat ecològic a Europa”.

Aquesta publicació, de 148 pàgines i en versió anglesa, tracta sobre la situació del mercat d’alimentació ecològica de diferents estats de la Unió Europea (UE) i de l’Associació europea de lliure comerç (EFTA), amb l’objectiu de proporcionar una informació fiable als productors ecològics i a les empreses de comerç bio a l’engròs.

L’estudi també es focalitza en els potencials dels mercats ecològics i dels seus diferents actors, així com de les diferents normes privades i públiques.

Descàrrega de l’estudi, en format pdf:

 

Comercialització en circuits curts. Identificació i tipologia

Portada_ManualCCC

Rosa Binimelis i Charles-André Descombes, professors del Centre de Capacitació Agrària de Manresa, en el marc del projecte europeu BIOTACC, han realitzat aquest document dedicat a la “Comercialització en circuits curts. Identificació i tipologia”.

Descàrrega del document, en format pdf:

 

Valor i volum dels productes ecològics d'origen nacional en la indústria agroalimentària espanyola

Portada_MARMValorProduccionEco

Aquesta publicació del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) s’ha realitzat amb l’objectiu de determinar les característiques de la indústria de manipulació i transformació de productes ecològics a Espanya, estimar el volum de producció d’aliments ecològics manipulats i transformats i la seva valoració econòmica, definir les seves cadenes de comercialització, conèixer els preus en destinació i els valors afegits aproximats i actualitzar les valoracions de la producció ecològica primària i del mercat interior. Es tracta de posar a disposició del sector ecològic espanyol informació relacionada amb les diferents baules de la cadena de valor de la producció ecològica.

Descàrrega del document, en format pdf:

 

Mercat dels productes ecològics

Mercat dels productes ecològics

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha realitzat aquest estudi que mostra que els aliments ecològics són una opció de consum a l'alça, amb una facturació que ascendeix a 35 milions d'euros, malgrat que els nivells de distribució encara són reduïts. Els productes d'alimentació infantil i les conserves vegetals són els que presenten un diferencial de preu més ajustat i els que cobreixen més quota de mercat en la seva categoria.

Aquest estudi s'ha dut a terme en supermercats i hipermercats de més de 100 metres quadrats, ja que es on es venen més productes d'alimentació envasats (al voltant del 91% a les categories analitzades), la qual cosa permet fer un plantejament realista sobre l'evolució i penetració dels esmentats productes al mercat interior actual. Els productes han estat analitzats durant un període de dotze mesos (segon semestre de 2009 i primer semestre de 2010).

Descarrega de l'estudi, en format pdf:

 

Guia dels negocis ecològics. Desenvolupament de cadenes de valor amb petits productors

organic_business_guide

Aquesta guia ha estat editada per la Federació Internacional de Moviments d’Agricultura Ecològica (IFOAM), amb l’objectiu d’atendre les necessitats dels petits agricultors dels països d’ingressos baixos i mitjans que, si bé són la font més important de productes ecològics tropicals, també són el grup més vulnerable a la pobresa i la desnutrició. La producció ecològica és una oportunitat per a ells, que ha de ser gestionada correctament, d’acord amb la demanda. La guia està especialment pensada per tots aquells que participen activament en la creació o en la gestió d’empreses ecològiques amb petits productors, per fer un millor treball i tenir així més èxit.

Aquesta guia va ser desenvolupada en un procés participatiu que va involucrar persones actives i amb experiència en la gestió o el suport d’empreses ecològiques a Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina. Els professionals tenen la possibilitat de contribuir en la versió en línia d’aquesta guia a través de www.wikibooks.org

Descàrrega de la guia, en format pdf:

 

Màrqueting i aliments ecològics. Manual d'aplicació a la venda detallista

marketing_aliments_eco

El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) ha editat aquesta guia sobre el desenvolupament d’estratègies de màrqueting per a la venda detallista d’aliments ecològics.

Descàrrega de la guia, en format pdf, des del web del MARM:

 
Data d'actualització: 20.06.2018