Accés al contingut Accés al menú de la secció
Producció agroalimentària ecològica  > Projecte de Dinamització ...
 

Projecte de Dinamització Territorial

Des dels seus inicis, el sector de la producció agrària ecològica no ha deixat de créixer a casa nostra i a la resta del món. Malgrat tot, continua sent un sector amb poques estructures de suport, associatives i/o tècniques.

Aquests punts febles van fer que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural identifiqués, en el 1er Congrés Català de la Producció Agroalimentària Ecològica, realitzat a Mollerussa el 2005, i en el Llibre Blanc de la Producció Agroalimentària Ecològica, de 2006, la necessitat d’organitzar un sistema de dinamització, suport i estructuració del sector.

Va ser mitjançant el Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012 que es va crear la figura de tècnic-dinamitzador territorial en producció agroalimentària ecològica; actuació que va ser una de les més destacades i ben valorades d’aquest Pla d’Acció. I aquest projecte es va consolidar amb el Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-2014, com un dels seu objectius.


Tècnics-Dinamitzadors territorials en producció agroalimentària ecològica a Catalunya

Nom Correu electrònic Telèfon Àmbit territorial
Comarques de Barcelona
Carme Bolló cbollo@gencat.cat 934092090 Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental
Mercè Gil (v) merce.gil@gencat.cat 937540390 Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental
Comarques de Catalunya central
Arnau Ferrer arnau.ferrer@gencat.cat 938724224 Anoia i Bages 
Elsa Buenaventura (v) ebuenaventura@gencat.cat 938828790 Osona, Bages i Anoia
Elisabet Brualla Pau ebrualla@gencat.cat 973480489 Berguedà i Solsonès
Isabel Figueras de Palol isabel.figueras@gencat.cat 938828790 Osona
Roser Santolaria (v) rsantolaria@gencat.cat   938214470 Berguedà, Solsonès i Anoia
Comarques de Girona
Jaume Heras jaume.heras@gencat.cat 972260455 Garrotxa i Ripollès
Laura Ibiza (v) libiza@gencat.cat 972640258 Pla de l'Estany, Garrotxa, Gironès, Selva, Alt Empordà, Baix Empordà i Ripollès
Lluís Vila lluisvila@gencat.cat 972454310 Alt Empordà i Baix Empordà
Manel Carbó manel.carbo@gencat.cat 872975248 Gironès i Selva
Maria Carme Juanola (v) carme.juanola@gencat.cat 872975261 Pla de l'Estany, Garrotxa, Gironès, Selva, Alt Empordà, Baix Empordà i Ripollès
Comarques de Lleida
Antoni Pijuan apijuan@gencat.cat 973246650 Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell
Iolanda Ferran iferran@gencat.cat 973691022 Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d'Aran
Núria Fontanet nfontanet@gencat.cat 972884550 Alt Urgell i Cerdanya
Elisenda Serra elisenda.serramacia@gencat.cat 972884550 Alt Urgell i Cerdanya
Comarques de Tarragona
Albert Domingo albert.domingo@gencat.cat 977250845 Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès
José Antonio Gil jgilsantos@gencat.cat 977250845 Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès
Charo Perulán (v) rperulan@gencat.cat 977326336 Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès
Núria Roig (v) nroig@gencat.cat 977326336 Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès
Comarques de Terres de l'Ebre
Francesca Solà (v) francesca.sola@gencat.cat 977495599 Baix Ebre i Montsià
Jesús Gómez jesus.gomez@gencat.cat 977707320 Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta
Neus Gardell (v) ngardell@gencat.cat 977420146 Ribera d'Ebre i Terra Alta

(v): veterinari/ria

Objectiu i línies de treball

Portada fitxa: Objectiu i línies de treball del Projecte de Dinamització Territorial

En aquesta publicació es presenta la tasca que desenvolupen els dinamitzadors i dinamitzadores territorials.

Es defineix com a objectiu principal del projecte, desenvolupar, estructurar i consolidar la producció agroalimentària ecològica a tot el territori català.

Així mateix, es descriuen una a una les línies de treball, entre les quals hi ha: Informar als empresaris agraris, donar suport als operadors ecològics, estructurar i professionalitzar el sector ecològic, potenciar l’experimentació participativa i la transferència, recollir informació tècnica i econòmica, recopilar material gràfic de finques ecològiques, participar en altres activitats del programa de foment, especialització dels dinamitzadors, Setmana Bio, promoure les produccions ecològiques i la participació dels dinamitzadors en el Pla de la Biodiversitat Cultivada.

Descàrrega d’aquesta publicació, en format pdf:

Llistat d’actuacions

Portada fitxa: Llistat d'actuacions del Projecte de Dinamització Territorial

Aquestes fitxes divulgatives les edita el DARP anualment des del 2012 amb l’objectiu de presentar un resum de les tasques que han estat realitzant els dinamitzadors i dinamitzadores territorials del DARP. Es llisten, per demarcacions territorials: les jornades tècniques que s’han portat a terme cada any i les finques col·laboradores sobre les quals s’ha fet algun tipus de seguiment o assaig, el servei d’atenció als productors i suport al sector ecològic i les accions realitzades per promoure la producció agrària ecològica, la Setmana Bio per l'alimentació ecològica i altres projectes relacionats.

Descàrrega d’aquestes publicacions, en format pdf:


Data d'actualització: 01.06.2018